MapaMapa

Bukovinka

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1988 3.55371 km2 88 09 06 M Banská Bystrica

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bukovinka, Bystrický výhľad, Čisto prírodný zážitok, Čisto Prírodný Zážitok 2, Fončorda, Kačica, Kačica 2, Kadlub, Kozlinec, Kozlinec 2, Kremnička, Kremnička, Laskomer, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Laura, Leninov park, Makina, Makina, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô II, Mútnô III., Ortúty - Warm up, Pamätník, Park, Peťovský háj, Peťovský les, Peťovský les II, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Sedlo, Suchý, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Suchý vrch pre cyklistov, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko, Ždiarec

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
304
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)