MapaMapa

Mútnô

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 L - Mapa pre lyžiarsky orientačný beh 10 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1987 27.223 km2 88 09 01 L Banská Bystrica

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
, 1000+, 1000+ 2011, 1000+ 2012, 1000+ 2012, Barbakan, Bukovinka, Bukovinka, Bystrický výhľad, Čisto prírodný zážitok, Čisto prírodný zážitok, Čisto Prírodný Zážitok 2, Čisto Prírodný Zážitok 2, Diel, Fončorda, Frajungy 2014, Frajungy 2016, Kačica, Kačica 2, Kadlub, KrahuleC, Krákor, KRÁKORÍK, Králické lúky, Králiky, Králiky IV., Králiky V., Kremnička, Kremnička, Laskomer, Laskomer, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Leninov park, Lesák-sky, Makina, Makina, Mútnô, Mútnô, Mútnô, Mútnô II, Mútnô III., Mýtny, Ortúty - Warm up, Pamätník, Park, Peťovský háj, Peťovský les II, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Skalka, Skalka 09, Skalka 10, Skalka 10, SKALKA 2016, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici, Skalka pri Kremnici 2019, Skalka pri Kremnici 2020, Suchý, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Suchý Biko, Suchý vrch pre cyklistov, ŠtadióN, ŠtadióN, ŠtadióN, Štadión 2016, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Tabla, Tajov-chata, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Ždiarec

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
309
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)