KlubKlub
SBA - Spoje Bratislava << >> SKS - ŠK Sandberg Bratislava
SBB - Smrečina Banská Bystrica
Kontaktná osoba:   Telefón:  
Adresa:   e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 19 máp
Bukovinka, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Hlboká, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Hrby, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Hrubý, 1:30000, 10m, 1982 , (O)
Hrubý vrch, 1:25000, 10m, 1989 , (L)
Mútnô, 1:25000, 10m, 1987 , (L)
Partizánska republika, 1:20000, 5m , (O)
Partizánske chodníčky, 1:15000, 10m, 1982 , (O)
Peťovský háj, 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Peťovský les, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Pleso, 1:15000, 10m, 1988 , (L)
Plošiny, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Smrečina, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Spevavý les II., 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Spievavý les, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Starý háj II., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Urpín, 1:10000, 5m, 1988 , (O)
Vartovka, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)