MapaMapa

Starý háj II.

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1987 13.9842 km2 87 09 ?? M Lučenec

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Čardáš, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody:, Ružiná - zákopa, Ružiná I, Ružiná II, Skalica, Starý háj, Starý háj III., Tomášovce

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
311
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)