KlubKlub
SAŠŠ - Slovenská asociácia športu na ško ... << >> SBB - Smrečina Banská Bystrica
SBA - Spoje Bratislava
Kontaktná osoba:   Telefón:  
Adresa:   e-mail:  
  WWW:  
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 3 mapy
Klasika, 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Klasika, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Myší vrch, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)