MapaMapa

Roveň

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1987 8.79906 km2 87 09 ?? ? Brezno

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Bečarik Pavol, Návoy P., Nemec Juraj, Nosáľ Stanislav, Nosáľ Štefan, Rúžička R., Šutor Juraj, Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Dermek Vladimír


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Smrečina

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
310
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)