AutorAutor
Bečarik Ivan << >> Bednár Pavol
Bečarik Pavol
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 7 máp
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Borovica, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Čingov - Briežok, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Čingov - Briežok, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Kozlinec, 1:20000, 5m , (O)
Poľana, 1:25000, 10m, 1986 , (L)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Kreslil(a,i): 3 mapy
Borovica, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Javory, 1:25000, 10m, 1986 , (L)
Poľana, 1:25000, 10m, 1988 , (L)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)