MapaMapa

Javory

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 L - Mapa pre lyžiarsky orientačný beh 10 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1986 14.6418 km2 - Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Bečarik Ivan, Šoltés František

Kreslil(a,i)
Bečarik Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Borovica, Džury, Grajnár, Javory, Kocúrka, KOCURKA 2009, KOCURKA 2009, Kocúrka I, Poľana, Poľana, Vojtechova samota

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
328
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)