MapaMapa

Vojtechova samota

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2003 0.899719 km2 SZOŠ 03.07.O Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Miček Róbert, Šoltés Pavol

Kreslil(a,i)
Bednárik Martin, Miček Róbert, Šoltés Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, Čingov, Čingov, Čingov, Čingov - Briežok, Čingov - Briežok, Džury, Geravy, GERAVY, GERAVY, GERAVY, GERAVY-východ, GERAVY-západ, Grajnár, Hradisko, Javory, Javory, Kocúrka, KOCURKA 2009, KOCURKA 2009, Kocúrka I, Košiarny briežok, Poľana, Poľana

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
727
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)