MapaMapa

Čingov

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2002 10.7568 km2 SZOŠ 02.16.O Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Bednárik Martin, Dosoudil Miroslav, Dostál Ondřej, Jonáš Radoslav, Petrinec Milan, Šoltés Pavol

Kreslil(a,i)
Bednárik Martin, Dosoudil Miroslav, Dostál Ondřej, Jonáš Radoslav, Petrinec Milan, Šoltés Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, Borovica, Borovička, Borovička '07, Borovička 2020, Čingov, Čingov, Čingov - Briežok, Čingov - Briežok, Geravy, GERAVY, GERAVY-východ, Hradisko, Košiarny briežok, MIER, Sad mládeže, Tarča, Tomášovský výhľad, Vojtechova samota

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
720
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)