AutorAutor
Dosoudil Miroslav << >> Duda Richard
Dostál Ondřej
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 10 máp
Čingov, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
Čingov, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
DOLNÁ BRÁNA, 1:4000, 2.5m, 2006 , (V)
DOLNÁ BRÁNA, 1:4000, 2m, 2012 , (V)
KAPOR 2013, 1:5000, 2.5m, 2013 , (V)
Mestský park, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
PARK ANGELINUM, 1:4000, 2m, 2012 , (V)
Tomášovský výhľad, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
WARM UP SPRINT, 1:4000, 2m, 2012 , (V)
Warm-up Sprint, 1:4000, 2.5m, 2006 , (V)
Kreslil(a,i): 10 máp
Čingov, 1:15000, 5m, 2002 , (O)
Čingov, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
DOLNÁ BRÁNA, 1:4000, 2.5m, 2006 , (V)
DOLNÁ BRÁNA, 1:4000, 2m, 2012 , (V)
KAPOR 2013, 1:5000, 2.5m, 2013 , (V)
Mestský park, 1:4000, 2m, 2016 , (V)
PARK ANGELINUM, 1:4000, 2m, 2012 , (V)
Tomášovský výhľad, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
WARM UP SPRINT, 1:4000, 2m, 2012 , (V)
Warm-up Sprint, 1:4000, 2.5m, 2006 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)