MapaMapa

33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1976 10.679 km2 - Spišská Nová Ves

Majiteľ
Slovenský zväz orientačných športov - sever, (SZOŠ - sever)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk

Mapoval(a,i)
Bečarik Pavol, Gallo František, Pastor I., Vernarský Štefan

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Borovica, Borovička, Borovička '07, Borovička 2020, Čingov, Čingov, Čingov, Čingov - Briežok, Čingov - Briežok, Hradisko, Košiarny briežok, MIER, Sad mládeže, Tarča, Tomášovský výhľad, Vojtechova samota

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
337
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)