AutorAutor
Gajdošík Jozef << >> Gaňová
Gallo František
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 31 máp
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
BLATNIAK, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
BLATNIAK, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Čardáš, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Čingov - Briežok, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Čingov - Briežok, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Greenpeace, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Chlmec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
III. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
IV. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
Kamzík, 1:20000, 5m , (O)
Kamzík, 1:16667, 5m, 1975 , (O)
Kútiky II., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Labyrint, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Laskomer 2, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Lažteky I., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky IV., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Mapa pre orientačný beh Veľký Krtíš, 1:20000, 5m , (O)
Orientačný pochod na počesť oslobodenia Bratislava II. V. 75, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Pekný les, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Poľana, 1:25000, 10m, 1986 , (L)
Siatiny, Kobyliarka, 1:15000, 2m, 1987 , (O)
Škarpa, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Táľky, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Tréning, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
V. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
Veterlín 2, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
VI. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, na počesť 35. výročia SNP, 1:20000, 5m , (O)
Záhorie, 1:15000, 2m, 1991 , (O)
Kreslil(a,i): 8 máp
Chlmec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
IV. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Mapa pre orientačný beh, 1:20000, 5m, 1971 , (O)
Škarpa, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Táľky, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
V. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
VI. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, na počesť 35. výročia SNP, 1:20000, 5m , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)