AutorAutor
Vavrovičová D. << >> Veselovský Rastislav
Vernarský Štefan
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 3 mapy
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Čingov - Briežok, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Čingov - Briežok, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Kreslil(a,i): 0 máp
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)