MapaMapa

Geravy

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 L - Mapa pre lyžiarsky orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1992 11.4774 km2 93 01 01 E Spišská Nová Ves

Majiteľ
TJ Čingov Spišská Nová Ves, (SSN)
Kontakt
Pavol Šoltés, J. Palárika 16, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: +421 53 4463710, e-mail: barc@htc.sk

Mapoval(a,i)
Cepurdej Alexander, Muchidinov V.

Kreslil(a,i)
Kontar J.


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, Čingov, Čingov, Čingov - Briežok, Čingov - Briežok, DEDINKY, GERAVY, GERAVY, GERAVY, GERAVY-východ, GERAVY-západ, Hradisko, KOCURKA 2009, PELC, Poľana, Vojtechova samota

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
325
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)