MapaMapa

Kozlinec

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
  11.1756 km2 - Banská Bystrica

Majiteľ
Junior Banská Bystrica, (KBB)
Kontakt
Čermák Patrik, Severná 26, 974 01 Banská Bystrica, Tel.: +421 905 335472, e-mail: cermak@envigeo.sk

Mapoval(a,i)
Bečarik Pavol, Novota Mikuláš, Novota ml. Mikuláš, Palička Miloš

Kreslil(a,i)
Nosáľ Stanislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Barbakan, Bukovinka, Bukovinka, Bystrický výhľad, Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Drienok 2015, Dubák, Fončorda, Hrabec 1, Hrabec 2, Kačica, Kačica 2, Kadlub, Kozlinec 2, Kremnička, Kremnička, Laskomer, Laskomer, Laskomer 2, Laskomer II., Laskomer III., LASKY - training, Leninov park, Mapa pre orientačný beh Partizánsky samopal, Pamätník, Park, Peťovský háj, Peťovský les, Peťovský les II, Pod pamätníkom SNP, Podlavické výmole v mierke 1:5000, RĽM, Sedlo, Suchý - biko, SUCHÝ - BIKO, Suchý 1, Šibenička, Štiavničky - park 2, Štiavničky-park, Uhlisko, Uhlisko, Urpín, Urpín II., Urpín III, Urpín IV, Vartovka, ZŠ Uhlisko, Ždiarec

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
115
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)