MapaMapa

Drienok 2015

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 10000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2015 4.18614 km2 SZOŠ 15.64.O Banská Bystrica

Majiteľ
Slávia Ekonóm Banská Bystrica, (EBB)
Kontakt
Nemec Juraj, Pieninská 19, 974 00 Banská Bystrica, Tel.: +421 48 4174347, e-mail: juraj.nemec@umb.sk

Mapoval(a,i)
Piják Martin, Piják Ondrej

Kreslil(a,i)
Piják Martin, Piják Ondrej


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Drienok 1, Drienok 2, DRIENOK 2013, Drienok 2014, Dubák, Hlboká, Hrabec 1, Hrabec 2, Hrochoť, Hrochoť 2009, Hrochotský stožok, Chochuľka, Kozlinec 2, Milanova diera, Milanova diera, Milanova Jama, Milanova Jama, Peťovský les, Sedlo, Spevavý les II., Spievavý les

Detailná mapa
Mapa

1369
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)