AutorAutor
Nosáľ Stanislav << >> Nováková Marie
Nosáľ Štefan
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 6 máp
Drienok 2, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Dubák, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Kaňa, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Laskomer 2, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
RĽM, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Kreslil(a,i): 1 mapu
RĽM, 1:5000, 5m, 1989 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)