MapaMapa

Smrečina

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1977 13.6477 km2 - Brezno

Majiteľ
Smrečina Banská Bystrica, (SBB)

Mapoval(a,i)
Novota Mikuláš

Kreslil(a,i)
Reiprich František


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Mapa pre orientačný beh, Roveň

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
319
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)