AutorAutor
Ďurčová Alena << >> Ďurín Ľuboš
Ďurín Ján
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 26 máp
AGROKOMPLEX, 1:3000, 1m, 2010 , (V)
Brezový hájik, 1:4000, 1m, 2013 , (V)
Camping, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Gýmeš, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Hangócka, 1:4000, 2m, 2010 , (V)
Íverčok, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Janka, 1:15000, 4m, 1979 , (O)
Jedliny 3, 1:15000, 5m, 2002 , (C)
Medzi riekou, 1:3000, 2007 , (V)
Mestský park, 1:5000, 1997 , (V)
Moja prvá bicyklová, 1:20000, 5m, 1998 , (C)
Na konci s dychom, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Neprestrelný, 1:20000, 5m, 1998 , (C)
Nitriansky hrad, 1:5000, 2.5m, 2004 , (V)
Plačlivô, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Pliška, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Potôň, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Šach, 1:10000, 4m, 1979 , (O)
Šach, 1:15000, 4m, 1981 , (O)
Špľachot, 1:15000, 4m, 1981 , (O)
Štadión, 1:4000, 2008 , (O)
Tôňa, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Tréning cyklo, 1:20000, 5m, 1998 , (C)
Unipoľ areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 1:3000, 2006 , (V)
Zobor, 1:5000, 5m, 2001 , (V)
Zubor, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kreslil(a,i): 33 máp
AGROKOMPLEX, 1:3000, 1m, 2010 , (V)
Babylon, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Brázda 2, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Brezový hájik, 1:4000, 1m, 2013 , (V)
Camping, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Čelár, 1:15000, 10m, 1984 , (O)
Furča, 1:10000, 5m, 1985 , (O)
Furča II., 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Gýmeš, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Hangócka, 1:4000, 2m, 2010 , (V)
Íverčok, 1:15000, 5m, 2000 , (C)
Janka, 1:15000, 4m, 1979 , (O)
Jedliny 3, 1:15000, 5m, 2002 , (C)
Medzi riekou, 1:3000, 2007 , (V)
Moja prvá bicyklová, 1:20000, 5m, 1998 , (C)
Na konci s dychom, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Neprestrelný, 1:20000, 5m, 1998 , (C)
Nitriansky hrad, 1:5000, 2.5m, 2004 , (V)
Peťovský les, 1:15000, 5m, 1986 , (O)
Plačlivô, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Pliška, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Potôň, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Priepasť 3, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Šach, 1:10000, 4m, 1979 , (O)
Šach, 1:15000, 4m, 1981 , (O)
Špľachot, 1:15000, 4m, 1981 , (O)
Štadión, 1:4000, 2008 , (O)
Tôňa, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Tréning, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Tréning cyklo, 1:20000, 5m, 1998 , (C)
Unipoľ areál Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 1:3000, 2006 , (V)
Zobor, 1:5000, 5m, 2001 , (V)
Zubor, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)