AutorAutor
Stančík Stanislav << >> Stehlík Ondřej
Stasz Michal
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 20 máp
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Dlhé diely, 1:2000, 5m, 1998 , (V)
Jesenná cena Sporka, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
Kozlinec 2, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Krčace, 1:5000, 5m, 2001 , (V)
LAFRANCONI, 1:2000, 2m, 2011 , (V)
LIŠČÁK Školské majstrovstvá okresu BA1 v orientačnom behu, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Peťovský les II, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Račko, 1:4000, 2001 , (V)
Račko 007, 1:4000, 2007 , (V)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Staré grunty, 1:10000, 5m, 2000 , (O)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
TILGNERKA, 1:2000, 1m, 2017 , (V)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Vydrica, 1:5000, 5m, 2001 , (V)
Zelená hora, 1:5000, 5m, 1999 , (V)
Kreslil(a,i): 19 máp
Devínska Kobyla, 1:10000, 5m, 2004 , (O)
Dlhé diely, 1:2000, 5m, 1998 , (V)
Jesenná cena Sporka, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Kozlinec 2, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Krčace, 1:5000, 5m, 2001 , (V)
LAFRANCONI, 1:2000, 2m, 2011 , (V)
LIŠČÁK Školské majstrovstvá okresu BA1 v orientačnom behu, 1:5000, 5m, 2011 , (V)
Ondríkov rajón Kobyla, 1:15000, 5m, 2005 , (C)
Peťovský les II, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Račko, 1:4000, 2001 , (V)
Račko 007, 1:4000, 2007 , (V)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Staré grunty, 1:10000, 5m, 2000 , (O)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
TILGNERKA, 1:2000, 1m, 2017 , (V)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Vydrica, 1:5000, 5m, 2001 , (V)
Zelená hora, 1:5000, 5m, 1999 , (V)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)