MapaMapa

Teplica

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1992 8.91967 km2 92 10 06 E Košice

Majiteľ
Dargov Košice, (DKE)
Kontakt
Hammer Juraj, Jakobyho 14, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6321551, e-mail: hammerova_maria@teko.sk

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Kuchta Ján, Nemec Juraj, Roháč Igor, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Krišpinský Pavol


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
ams-76 OB UPJŠ KOŠICE, Haľagoš, Jasov, Kosiar, Ladislav, Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov, Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody, Palanta, Sivé jazero, Svätá Anna, Šugov

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
35
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)