MapaMapa

ams-76 OB UPJŠ KOŠICE

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 20000 O - Mapa pre orientačný beh  

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1976 14.4911 km2 - Košice

Majiteľ
TJ Akademik TU Košice, (TKE)
Kontakt
Pollák Jozef, Komenského 28, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6227255, e-mail: jozefpoll@gmail.com

Mapoval(a,i)
Oľhava Ladislav

Kreslil(a,i)
Oľhava Ladislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Jasov, Ladislav, Mapa pro orientační závody, Palanta, Pútnik, Seleška, Sivé jazero, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
587
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)