MapaMapa

Sivé jazero

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1992 9.67534 km2 92 10 02 E Košice

Majiteľ
Klub OB a lyžovania Kysak, (KYS)
Kontakt
Kollár Jaroslav, 369, 044 81Kysak, Tel.: +421 55 6991460, e-mail: kollarj@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Franko Stanislav, Franko ml. Stanislav, Okrajek Stanislav, Sýkora Peter, Zuščin Róbert

Kreslil(a,i)
Franko Stanislav, Franko ml. Stanislav, Okrajek Stanislav, Sýkora Peter, Zuščin Róbert


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
ams-76 OB UPJŠ KOŠICE, Jasov, Kosiar, Ladislav, Mapa pro orientační závody, Palanta, Pútnik, Seleška, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
123
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)