MapaMapa

Jasov

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1992 3.61811 km2 92 10 08 E Košice

Majiteľ
Dargov Košice, (DKE)
Kontakt
Hammer Juraj, Jakobyho 14, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6321551, e-mail: hammerova_maria@teko.sk

Mapoval(a,i)
Roháč Igor, Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Roháč Igor, Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
ams-76 OB UPJŠ KOŠICE, Haľagoš, Kosiar, Ladislav, Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov, Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody, Palanta, Pútnik, Seleška, Sivé jazero, Svätá Anna, Šugov, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
32
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)