MapaMapa

Haľagoš

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1992 8.81437 km2 92 10 05 E Košice

Majiteľ
Dargov Košice, (DKE)
Kontakt
Hammer Juraj, Jakobyho 14, 040 01 Košice, Tel.: +421 55 6321551, e-mail: hammerova_maria@teko.sk

Mapoval(a,i)
Kniebugl Anton, Krišpinský Pavol, Kuchta Ján, Kundrata Ivan, Nemec Juraj, Roháč Igor, Václavík Martin, Veselovský Rastislav

Kreslil(a,i)
Kniebugl Anton, Krišpinský Pavol, Kuchta Ján, Nemec Juraj, Roháč Igor, Václavík Martin, Veselovský Rastislav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Jasov, Kosiar, Ladislav, Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov, Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967, Mapa pre orientačný beh, Palanta, Šugov, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
31
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)