MapaMapa

Mapa pre orientačné preteky: Pohár SNP 1967

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 25000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1967 33.5387 km2 - Košice

Majitež
Slovenský zväz orientačných športov - východ, (SZOŠ - východ)
Kontakt
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, Tel.: +421 2 49249207, e-mail: slovakia@orienteering.sk


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Hažagoš, Jasov, Kosiar, Ladislav, Majstrovstvo SSR v OB jednotlivcov, Mapa pre orientačný beh, Mapa pro orientační závody, Palanta, Sivé jazero, Svätá Anna, Šugov, Teplica

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
354
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy vežkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)