AutorAutor
Flassik Tomáš << >> Franko Valér
Franko Stanislav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 16 máp
Bažiny, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Brázda 2, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Diviak, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Hornád, 1:10000, 5m , (O)
Hornád, 1:20000, 5m , (O)
Jastrab, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Jeleň, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Konvalinka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Konvalinka I., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Kysacký hrad, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Liška, 1:20000, 4m, 1975 , (O)
Pohár VŠT 1977, 1:20000, 4m, 1977 , (O)
Pstružník, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Sivé jazero, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Tekeriš, 1:16667, 5m, 1981 , (O)
Uhrinč, 1:30000, 10m, 1989 , (L)
Kreslil(a,i): 5 máp
Hornád, 1:10000, 5m , (O)
Hornád, 1:20000, 5m , (O)
Jeleň, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Konvalinka I., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Sivé jazero, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)