AutorAutor
Franko Valér << >> Fraňo Michal
Franko ml. Stanislav
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 16 máp
Bažiny, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Brezie, 1:10000, 5m, 1988 , (O)
Diviak, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Hrešná, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Jaskyňa, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
Kasyk, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Konvalinka I., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Kysacká Horáreň, 1:5000, 5m, 2016 , (V)
Metropol, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Sivé jazero, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Uhrinč, 1:30000, 10m, 1989 , (L)
Vädžer, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Kreslil(a,i): 19 máp
Bažiny, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Bikeš, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Brezie, 1:10000, 5m, 1988 , (O)
Diviak, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Heringeš, 1:10000, 4m, 1989 , (O)
Hrešná, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Kafíčko, 1:15000, 5m, 2006 , (C)
Kasyk, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Konvalinka I., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Metropol, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Piarg, 1:10000, 5m, 1990 , (O)
Pstružník, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Sivé jazero, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Uhrinč, 1:30000, 10m, 1989 , (L)
Vädžer, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)