KlubKlub
KRA - Klub OB Kraľovany << >> LBA - Lokomotíva Bratislava
KYS - Klub OB a lyžovania Kysak
Kontaktná osoba:  Kollár Jaroslav Telefón:  +421 55 6991460
Adresa:  369, 044 81Kysak e-mail:  kollarj@stonline.sk
  WWW:  obkysak.info
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Spracoval(a,i): 36 máp
Bažiny, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Bez názvu, 5m, 2017 , (V)
BIKES - LOB, 1:15000, 5m, 1997 , (L)
Bikeš, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Brezie, 1:10000, 5m, 1988 , (O)
Diviak, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Gymešský jarok, 1:10000, 2.5m, 2009 , (O)
Hrešná, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
HREŠNÁ v ZIME, 1:10000, 10m, 2006 , (L)
HREŠNÁ V ZIME, 1:10000, 10m, 2010 , (L)
Jaskyňa, 1:5000, 5m, 2010 , (V)
Jastrab, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Kasyk, 1:15000, 5m, 1985 , (O)
Konvalinka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Konvalinka I, 1:10000, 5m, 2020 , (O)
Konvalinka I., 1:15000, 5m, 1987 , (O)
Konvalinka IV, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Konvalinka-III, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Kysacká Horáreň, 1:5000, 5m, 2016 , (V)
Kysacká skalka, 1:5000, 5m, 2005 , (V)
Kysacký hrad, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Kysak - obec, 1:5000, 5m, 2002 , (V)
Kysak obec '15, 1:5000, 5m, 2015 , (V)
LEMEŠ, 1:5000, 5m, 2019 , (V)
Malostranská, 1:4000, 2m, 2007 , (V)
Medziriečie, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
Metropol, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Sivé jazero, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Tekeriš, 1:16667, 5m, 1981 , (O)
Uhrinč, 1:30000, 10m, 1989 , (L)
ULOŽA, 1:5000, 5m, 2023 , (L)
Zakľučny jarek, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Zakľučny jarek, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)