MapaMapa

ULOŽA

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 5000 L - Mapa pre lyžiarsky orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
2023 1.3475 km2 SZOŠ 23.04.L Levice

Majiteľ
Klub OB a lyžovania Kysak, (KYS)
Kontakt
Kollár Jaroslav, 369, 044 81Kysak, Tel.: +421 55 6991460, e-mail: kollarj@stonline.sk

Mapoval(a,i)
Kollár Miroslav

Kreslil(a,i)
Kollár Miroslav


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Levoča - školská mapa

Detailná mapa
Mapa

1876
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)