MapaMapa

Lúčka I.

Mierka Druh mapy Ekvidištanta
1 : 15000 O - Mapa pre orientačný beh 5 m

Rok Plocha Registračné číslo Okres
1994 12.7158 km2 - Rožňava

Majiteľ
Obec Lúčka, (Lúčka)
Kontakt
Kuchta Ján, 16, 049 42 Lúčka, Tel.: +421 58 7979122

Mapoval(a,i)
Krišpinský Pavol, Kuchta Ján, Sučík Roman, Václavík Martin

Kreslil(a,i)
Berecká Mária


   
Najbližšie mapy v okolí 10 km
Mapa pre orientačné preteky:

Detailná mapa
Mapa

Slovenská republika
175
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)