runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Konferencia SZOŠ 2022

  • Vytvoril: SZOŠ
  • Dátum: 22.05.2022 15:12:29

Dňa 22.5. 2022 (nedeľa o 19:00 hod.) sa uskutoční Konferencia SZOŠ.

Táto konferencia sa uskutoční online formou cez Google Meet 

Pozvánka

Prehľad počtu delegátov aktualizovaný  05.05. 2022

Zoznam delegátov na zastupovanie kolektívneho člena SZOŠ k 17.05.2022

Tlačivo nahlásenia Delegáta Konferencie SZOŠ

Tlačivo splnomocnenia zastupovania na Konferenciu SZOŠ

Dokumenty ku konferncii:

Výročná správa SZOŠ za rok 2021

Účtovná závierka SZOŠ k 31.12.2021

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021

Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh zmien disciplinárneho poriadku a Stanov SZOŠ

Návrh zmeny a doplnenie Prestupoveho poriadku SZOŠ - 2022

Návrh zmien Smernice o hospodarení SZOŠ - 2022

Správa kontrolóra SZOŠ - 2021

comments powered by Disqus