runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Príspevky od členov

Názor na O-camp Tesare 2016
 • Vytvoril: D. Polónyiová
 • Dátum: 28.07.2016 16:30:29
 • Komentáre
Názor na O-camp Tesare 2016

Priatelia orientačného behu.

Prešlo len pár dní od skončenia O-campu Tesáre 2016 a musím sa priznať že som stále plná úžasných dojmov z tohto pre mňa, (aj pre moje vnúčatá) nezabudnuteľného podujatia. Mám už vek, aby som mohla hodnotiť a porovnávať so sústredeniami, ktoré som absolvovala za svojho aktívneho orienťackého pretekania s tým, čo som zažila tu –  nedá sa. Toľko foriem tréningov som nezažila ani na reprezentačných  sústredeniach.

Neviem odkiaľ začať. Už len výber prostredia ma ohromil. V krásnej prírode vybavený kemp ubytovňa, jedáleň, chatky, ihriská bežecká tartanová dráha, plážové volejbalové ihrisko, bazén s toboganom, super mapa areálu, okolia, Topoľčianskeho hradu aj dediny Tesáre. O náplni 8 dňového campu ani nehovorím.

Denne boli pripravené 2až 3 tréningové trate pre kategórie RD, A, B, C. Formy tréningov pre všetky kategórie spĺňali náročnosť podľa skupín.

Najmenší RD kategória sa učili vzťahu k prírode, ľuďom orienťákom, čítaniu mapy, mapové značky aj vzťahu k sebe samým.

Starší 10 - 12 roční sa zdokonaľovali pod vedením trénerov v OB zručnostiach, rozoberali spolu každý tréning, analyzovali postupy a to isté i starší a ostatní starší to mohli brať ako prípravu na ďalšie preteky sezóny.

Komu by svoj tréning nestačil, mohol si pridať ďalšie trate tréningu podľa svojej chuti a schopnosti.

O-camp začal ľahkým tréningom hneď po príchode. Následne postupoval: zákerný šprint, kľukatý šprint, šialený šprint, hviezdicový pretek, okruhy, motýliky, nočná hra, cintorín kontrol, návšteva Topoľčianskeho hradu pravdaže s mapovým tréningom, scorelauf, šťavnaté štafety, atletika, šprint v dedine Tesáre, nočný pretek a záverečný tréning pred odchodom. Nechýbali prednášky aj teoretické mapové tréningy. Samozrejme opekačky, kde som sa cítila ako na rodinnom pikniku.

Ranné rozcvičky boli školou pre všetkých.

Za toto všetko patrí úprimná veľká vďaka Bukovacovcom Alenke a Marošovi, Rišovi, Šimimu, Lacovi, Petre, Borke, Mirke, Ivanovi, Martinovi ..... a všetkým ostatným ktorí nezištne pomáhali.

Vďaka a ešte raz vďaka.                     

                                                    Darina Polónyiová

PS: Jediná smola bola, čo nebola vina O-campu, kolízia s najväčšími pretekmi na Slovensku Karst Cupom. Areál O-campu, aby vôbec mohol byť, musel byť zaistený a zaplatená záloha už koncom roku 2015,teda pred zostavovaním kalendára pretekov OB 2016. Veľa deti bolo aj na Silva campe, čo bola ďalšia kolízia. Dovolím si tvrdiť, že ak by ku kolízii neprišlo, na Karste mohlo byť o 50 až 80 ľudí viac (len zo Žiliny by prišlo aspoň 15 ľudí). Rodičia museli deti na campy zaviesť ale aj odviesť ich. Pretekov sa preto nemohli zúčastniť. Ja som tiež už vlani sľúbila vnukovi, že na O-camp pôjdeme. Sľub som nemohla porušiť, ale prišla som o svoju srdcovku Karst. Myslím si, že nad kalendárom sa do budúcna musíme zamyslieť a upraviť dátumy tak, aby účasť Slovákov na najväčších slovenských pretekoch, aj detí, bolo čo najviac. Ja chcem ísť budúci rok aj na O-camp aj Karst.

Nás orienťakov je päť a pol, tak sa snáď pre spokojnosť všetkých dohodneme.

                                                                                            Darina

Čítať ďalej

Hodnotenie výkonnosti pretekára v orientačnom behu
 • Vytvoril: Radoslav Jonáš
 • Dátum: 02.04.2016 22:00:36
 • Komentáre
Hodnotenie výkonnosti pretekára v orientačnom behu

Hodnotenie výkonnosti pretekára

Pretože preteky v orientačnom behu sa zakaždým bežia v inom teréne, je veľmi náročné sledovať a porovnávať výkonnosť počas roka. Preto vzniklo hodnotiace kritérium, ktoré je primárne založené na odchýlke od ideálneho postupu a ďalej zohľadňuje vplyv kopcovitosti trate a rýchlosti pretekárov.Hodnotiace kritérium ukazuje výkonnosť kon­krétneho pretekára v čase (počas roka alebo počas viacerých rokov) a je výborný ukazovateľ pre

 • sledovanie výkonnosti

 • stanovenie cieľov vo výkonnosti

Metodika

Metodika je založená na porovnaní tzv. hodnotiaceho krité­ria jedného pretekára medzi jednotlivými pretekmi v priebehu sezóny, alebo viacerých pretekárov na jedných pretekoch. Hodnotiace kritérium ja závislé na troch pa­rametroch:

 • Odchýlke reálneho postupu od ideálneho po­stupu

 • Kopcovitosti trate

 • Rýchlosti pretekára

Hodnotiace kritérium (HK) sa počíta v percentách ako súčet od­chýlky O a prirážky P

 [%],

kde odchýlka od ideálu O je daná 

[%]

pričom NV je reálne nabehaná vzdialenosť pretekárom v kilometroch a IV je ideálna vzdialenosť v kilomet­roch, teda po ideálnom postupe. Odchýlka vyjadruje, o koľko viac ste nabehali oproti ideálnemu postupu bez chýb. 

Druhá časť kritéria HK, tzv. prirážka P sa stanoví na základe rýchlosti a kopcov podľa tabuľky 1. Najprv vy­počítame rýchlosť bežca R

ako pomer reálne nabehanej vzdialenosti NV k dosia­hnutému času podľa výsledkovej listiny. Tento pa­rameter nájdete aj v GPS hodinkách.

Druhý parameter pre určenie prirážku z tabuľky je kopcovitosť K, ktorú vypočítame ako pomer reálne nabehaného pre­výšenia NP pretekárom a reálne nabehanej vzdialenosti NV:

Hodnotu NP treba zistiť z postupu pretekára podľa mapy a vrstevníc. Potom nájdeme na priesečníku hod­nôt R a K v tabuľke 1 príslušnú prirážku P.

Vysvetlivky:

HK Hodnotiace kritérium pre konkrétne preteky a kon­krétneho pretekára [%]

O Odchýlka [%]

P Prirážka [%]

R Rýchlosť [min/km]

K Kopce [m/km]

NV reálne nabehaná vzdialenosť [km]

IV ideálna vzdialenosť [km]

dosiahnutý čas podľa výsledkov [min]

NP nabehané reálne prevýšenie [m]

 

Tabuľka 1 Hodnoty prirážky P v % pre výpočet hodnotiaceho kritéria

 

Rýchlosť R [min/km]

Kopcovitosť K [m/km]

do 20

20 – 30

30 – 40

40 – 50

nad 50

nad 8

14

11

7

3

0

7.5 – 8

12

9

5

1

-2

7 – 7.5

10

7

3

-1

-4

6.5 – 7

8

5

1

-3

-6

6 – 6.5

6

3

-1

-5

-8

5.5 – 6

4

1

-3

-7

-10

5 – 5.5

2

-1

-5

-9

-12

pod 5

0

-3

-7

-11

-14

 

 

Príklad 1: Výpočet HK na Trojkráľových pretekoch, 1. kolo OR 6.1.2016, Pezinok

NV: 7,15 km

IV: 6,85 km

R:   = 37,3 min/7,15 km = 5,22 min/km

DČ: 37min 18sek = 37,3 min

K:    = 14 m/ 7,15 km = 1,95 m

NP: 14 m

O:  = ((7,15/6,85) - 1) x 100% = 4%

P: Podľa Tabuľky 1 je prirážka 2%

HK:   = 4% + 2% = 6%

Výsledné hodnotiace kritérium pre pretekára R. Jonáš na pretekoch 6.1.2016 v Pezinku je 6%

 

Príklad 2: Priebeh HK pre R. Jonáš počas rokov 1987 - 2009

Nasledovný graf ukazuje priemerné ročné hodnoty hodnotiaceho kritéria pre pretekára R. Jonáš za roky 1987 -2009. Na osi Y je hodnotiace kritérium v % a na osi x sú roky. Graf jasne znázorňuje výsledky tréningového procesu v rokoch 1987 - 1996, kedy trvala moja výkonnostná pretekárska kariéra. Roky 1997 - 1999 sa prejavila trénovanosť a skúsenosti aj bez intenzívneho tréningu. Nasledujúce roky sú poznačené variabilnou výkonnosťou a postupným poklesom trénovanosti. Roky 2010 -2015 nemám spracované, ale určite budú zaujímavé. Priemerná ročná hodnota HK v rozmedzí 2% - 4% ukazuje dobrú výkonnostnú úroveň vo veku 20-35 rokov. Pre mladšie vekové kategórie, kde sú nižšie rýchlosti bude táto hodnota vyššia.

 

Rado Jonáš

ŠK Sandberg

Kobra Bratislava

Čítať ďalej

Hodnotenie oblastných pretekov za rok 2015
 • Vytvoril: Radoslav Jonáš
 • Dátum: 02.04.2016 21:28:55
 • Komentáre
Hodnotenie oblastných pretekov za rok 2015

Krátky pohľad na oblastné preteky 2015 západ, stred, východ

V tomto príspevku by som sa s Vami chcel podeliť s číslami o oblastných pretekoch v roku 2015 a mojim komentárom ku tejto situácii.

V roku 2015 sa uskutočnilo na západe 13 pretekov oblastného rebríčka, ktoré usporiadalo 6 klubov, čo je 2 preteky na klub, okrem RBA, ktorý usporiadal 3 preteky. Situáciu je veľmi zaujímavé porovnať s východom, kde sa v tomto roku uskutočnil porovnateľný počet pretekov oblastného rebríčka: 11, ale ktoré usporiadali len 3 kluby, čo je v priemere takmer 4 preteky na klub, teda dvojnásobok. Keď sa na to pozrieme bližšie, tak TKE usporiadal 5 pretekov, KYS 4 preteky a SSN 2 preteky. Oproti západu sa teda kluby na východe snažili dvojnásobne, prípadne rovnako. Na druhej strane však majú preteky oblastného rebríčka na východe bližšie k meranému tréningu (priemerný počet účastníkov 67, počet kategórií 4 a rebríček sa dlhodobo nevyhodnocuje, žiadna nová mapa špeciálne pre OR) a preteky oblastného rebríčka na západe zasa bližšie k celoslovenským rebríčkovým pretekom (priemerný počet účastníkov 196, počet kategórií 16 a rebríček sa dlhodobo vyhodnocuje, 8 nových máp špeciálne pre OR), t.j. ich usporiadanie je náročnejšie.

Odlišná situácia je v strede Slovenska, kde je síce viac aktívnych klubov ako na východe, avšak počet pretekov bol oveľa nižší, rovnako aj počet účastníkov, ktorí v podstate tvoria len orienťáci, na rozdiel od západu a východu, kde významnú časť na niektorých pretekoch tvorí verejnosť a nováčikovia. Kluby v strede SR teda majú priestor pre zvýšenie aktivity na oblastnej úrovni, pričom preteky OR sú hádam jedným z najlepších mostov, po ktorom môžme deti z krúžkov OB, ich rodičov, prípadne ďalších záujemcov o OB priviesť k pravidelnej účasti na pretekoch aj na celoslovenskej úrovni v neskoršom štádiu.

 

Čo sa mapovej tvorby a tratí týka, prevažujú mapy veľkých mierok, často v intraviláne miest a kratšie trate, čo viac približuje OB širokej verejnosti. Čo sa pestrosti stavby tratí OR západ týka, prevažuje nuda. Samozrejme okrem tradičných pikošiek P. Mlynárika na mikulášskych pretekoch VBA. Aj keď mapy a terény môžu byť použité a známe, existuje obrovský priestor na rôzne iné formy stavby tratí a experimentovanie, čo kvôli pravidlám OB nie je možné na celoslovenskej úrovni.

 

Nedá mi nespomenúť ani extrémne údaje: TKE - 5 usporiadaných pretekov OR, EBB - najnižší počet účastníkov na preteku (20), VBA - najvyšší počet účastníkov na preteku (507). Extrémny je aj rozdiel v celkovom počte účastníkov: OR stred: 77, OR západ: 2544. Kuriozitou je aj číslovanie jednotlivých kôl OR východ :-), či dobrovoľné štartovné na pretekoch EBB.

 

Záverom je možné konštatovať, že úroveň OR západ sa blíži úrovni celoslovenských pretekov (alebo naopak ?!), keď berieme do úvahy počet pretekárov alebo počet nových máp . Ďalší fenomén je, že v úrovni OR existuje extrémny rozdiel v oblasti západ a stred, ktorý sa prejavuje vo viacerých číslach (počet pretekov, počet účastníkov). Klubov v oblasti stred je však na usporiadanie vyššej úrovne OR dosť, mapy existujú tiež, problémom (okrem iného) môže byť napr. väčšia vzdialenosť na cestovanie, pretože kluby sú ďalej od seba. Úlohou SZOŠ by malo byť okrem iného aj pomôcť vyrovnávať tieto priepastné regionálne rozdiely a pomôcť oživiť OB na regionálnej úrovni v oblasti stred, najmä keď 3 zo 7 členov predsedníctva SZOŠ sú z oblasti stred! Pretože len široká a mocná aktivita zdola vygeneruje časom potrebnú kvalitu v nadstavbe, či je to v oblasti reprezentačnej, usporiadateľskej, trénerskej, mapárskej alebo inej, o čom sa neustále presviedčame. Napríklad klub Hadveo je produktom minulej širokej aktivity EBB, alebo Kotúčova meracia skupina fungujúca pod firmou Sportsofttiming je produktom práce s mládežou p. Dolnáka v Topoľčiankach a takýchto príkladov je naokolo viacero. Preteky na regionálnej úrovni sú zároveň skvelou príležitosťou na získanie staviteľských a organizátorských zručností a aj na experimentovanie s novými nápadmi.

 

Nižšie sú uvedené v prehľadnej tabuľke fakty o oblastnom rebríčku 2015 a v grafoch počty účastníkov na jednotlivých kolách OR podľa oblastí.

 

Prehľad údajov o oblastnom rebríčku 2015

 

oblasť

počet ako tak aktívnych klubov

počet usporiadateľských klubov

počet pretekov

počet pretekov na klub

priemerný počet účastníkov

celkový počet účastníkov

počet nových máp pre OR

Západ

8

6

13

2,2

196

2544

8

Stred

6

3

3

1

26

77

1

Východ

3

3

11

3,7

67

736

0

 

Oblastné preteky Východ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblastné preteky StredOblastný rebríček ZápadRado Jonáš

ŠK Sandberg

Kobra Bratislava

 

Čítať ďalej

Virtual-O
 • Vytvoril: rastislav.szabo
 • Dátum: 16.02.2016 22:25:04
 • Komentáre
Virtual-O

Projektu Virtual-O, orieňťáckeho simulátora ktorý vyvíja Peter Furucz, práve prebieha Greenlight kampaň na platforme Steam. Jeho projekt sa teší veľkému záujmu (nielen orieňťákov) z celého sveta. Ak máte vy, alebo vaši známi (či deti) účet na Steame, podporte i vy jeho snahu o spropagovaie tohto zaujímavého projektu, ako i orieňťáku samotného:

http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=604035651

Čítať ďalej