runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Komisia pre marketing a PR

  • Vytvoril: igor.patras
  • Dátum: 01.03.2016 21:47:09
  • Kategória: Zväz

KOMISIA PRE MARKETING A PR. SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (SZOŠ): 

Predseda: Igor Patráš
Gorkého 35
97404 Banská Bystrica
Tel: +421 905 522 144
Mail: igorjr@twd.sk


Člen: Jana Macinská 
Na hájiku 30
04013 Košice
Tel: +421 917 267 827
Mail: jankamac@gmail.com


Člen: Andrej Patráš
Nad Plážou 8
97401 Banská Bystrica
Tel: +421 905 381 362
Mail: andrej@twd.sk