runner cyclist skio
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Komisie

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 23.05.2022 22:24:13
  • Kategória: Zväz

MAPOVÁ KOMISIA

Predseda: Dušan Furucz              +421 908 226250  
furuczd@gmail.com  
Člen: Katarína Lamiová  +421 907 571627
katarina@lamiova.sk  
Člen:    
Člen:    

KOMISIA ROZHODCOV

Predseda: Václavík Martin
Charkovská 7/26
036 08 Martin
0902 917 634
vaclavik@firstis.eu
Podpredseda:

Zdenko Roháč

zdenko.rohac@gmail.com

Člen: Marian Kazík 0905 263 146
marian.kzk@gmail.com

REVÍZNA KOMISIA

Predseda: Nemec Juraj
 
0905 164 820
juraj.nemec@umb.sk
Člen: Kollár Milan
044 81 Kysak č. 385         
0905 234184

kollarm.st@gmail.com
Člen: Krnáč Peter 0911 830 896

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Predseda disciplinárnej komisie Dušan Hrnčiar

 

0903 793 288
hrnciar@shmpartners.eu

Podpredseda disciplinárnej komisie Erika Nemcová erika.hlavacikova@gmail.com
Člen Katarína Schenková

0908 334 939

katasch@gmail.com

KOMISIA PRE MARKETING A PR.

Predseda: Igor Patráš
 
0918 574473
igorjr@twd.sk
Člen: Patráš Andrej
Nad plážou 8
974 01 B. Bystrica
0905 381362
andrej@twd.sk
Člen: Jana Macinská      

 

jankamac@gmail.com

Projektová komisia

Predseda: Ida Herná

0915 571 732

ida.herna@gmail.com

Člen: Vlasta Kostercová

0903 377 182

vlasta.kostercova@gmail.com

Člen: Judita Sádecká  

0903 678 068

sadecka@centrum.sk

Externý spolupracujúci člen Veronika Vachová

0908 351 191

veronikavachova@gmail.com

Garant Projektovej komisie v Predsedníctve SZOŠ

Radoslav Jonáš

0902 488 202
radoslav.jonas@gmail.com

METODICKÁ KOMISIA

Predseda: