runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Komisie

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 02.12.2023 11:29:52
  • Kategória: Zväz

MAPOVÁ KOMISIA

Predseda: Dušan Furucz              +421 908 226250  
furuczd@gmail.com  
Člen: Katarína Lamiová  +421 907 571627
katarina@lamiova.sk  
Člen:    
Člen:    

KOMISIA ROZHODCOV

Predseda: Václavík Martin
Charkovská 7/26
036 08 Martin
0902 917 634
vaclavik@firstis.eu
Podpredseda:

Martin Jonáš

martinjonas787@gmail.com

Člen: Zdenko Roháč zdenko.rohac@gmail.com

REVÍZNA KOMISIA

Predseda: Rastislav Oľhava revizna.komisia@olhava.eu
Člen: Barbora Vorlíčková  
Člen:  Eva Trepáčová  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA

Predseda disciplinárnej komisie Dušan Hrnčiar

 

0903 793 288
hrnciar@shmpartners.eu

Podpredseda disciplinárnej komisie Erika Nemcová erika.hlavacikova@gmail.com
Člen Katarína Schenková

0908 334 939

katasch@gmail.com

KOMISIA PRE MARKETING A PR.

Predseda: Igor Patráš
 
0918 574473
igorjr@twd.sk
Člen: Patráš Andrej
Nad plážou 8
974 01 B. Bystrica
0905 381362
andrej@twd.sk
Člen: Jana Macinská      

 

jankamac@gmail.com

Projektová komisia

Predseda: Judita Sádecká

0903 678 068

sadecka@centrum.sk

Člen: Vlasta Kostercová

0903 377 182

vlasta.kostercova@gmail.com

Člen: Ida Herna

0915 571 732

ida.herna@gmail.com

Externý spolupracujúci člen Veronika Vachová

0908 351 191

veronikavachova@gmail.com

Garant Projektovej komisie v Predsedníctve SZOŠ

Radoslav Jonáš

0902 488 202
radoslav.jonas@gmail.com

METODICKÁ KOMISIA

Predseda: