runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Orientačná cyklistika

ČO JE ORIENTAČNÁ CYKLISTIKA

Orientačná cyklistika (OC) je druh orientačného športu, pri ktorom pretekár samostatne volí postup podľa mapy a na bicykli prechádza v predpísanom poradí body (kontrolné stanovištia), vyznačené na mape a v teréne. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas. Pretekár jazdí iba po cestách, mapu má v špeciálnom držiaku (mapníku) umiestnenom na riadidlách. Okrem mapy používa ešte buzolu.

Anglický názov tohto športu je mountain bike orienteering (skratka MTBO).

Účasť na pretekoch nie je obmedzená žiadnymi výkonnostnými kritériami. Súťaží sa v pretekoch jednotlivcov, štafiet (niekoľko pretekárov samostatne postupne absolvuje svoj úsek štafetovej trate) i hliadok (dvaja a viac pretekárov postupujú po celej trati spoločne).

Druhy pretekov podľa dĺžky trate:

  • Šprint
  • Stredná trať
  • Dlhá trať
  • Mass štart

Poznáme tiež preteky vo voľnom výbere poradia kontrolných stanovíšť (VVpKS), pri ktorých je úlohou pretekára všetky kontrolné stanovištia v mape navštíviť v ľubovoľnom poradí. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas.

 

Foto: Matúš Kaprál