runner cyclist skio

Reprezentačný výber SR dospelých v OB

  • Vytvoril: jozef.wallner
  • Dátum: 07.06.2019 18:59:17
  • Kategória: Zväz

Reprezentačný výber dospelých v OB (RV)

Realizačný tím (RT) návrh 2019: 

  • v roku 2019: zodpovední za reprezentačný výber (RV) dospelí - Jozef Wallner, Marián Dávidík -asistent, technická výpomoc RT na akciách RV - Ondrej Piják, konzultant/oponent RT - Jozef Pollák

Zloženie RV dospelých pre rok 2019

W: Katarína Lamiová (ATU Košice)/A-tím, Lucia Kovalančíková (H2O Banská Bystrica)/B-tím, sledovaní pretekári: pretekári z kat. W21-E(W-20 z výberu junioriek)

M: Michal Krajčík (ATU Košice)/A-tím, Tomáš Mušinský (ATU Košice)/A-tím, Ondrej Piják (KOBRA Bratislava)/A-tím, sledovaní pretekári: pretekári kat. M21-E(M-20 z výberu juniorov);

Akademický výber SR v OB(do 25 r.): Ján Mižúr - vedúci RT akademikov, Tomáš Mušinský-tréner akad. výberu, Peter Mižúr-tréner akad. výberu,

Predbežný plán tréningových akcií/zrazov reprezentačného výberu Slovenskej republiky v orientačnom behu na rok 2019: 

Dátum Akcia Miesto Účasť
23.-24.3.2019 kondičný zraz/testy (dobrovoľné) SR/Banská Bystrica M, W, spoločne s junior. výberom, propozície v pdf
28.-31.3.2019 mapový zraz (dobrovoľné) ČR/Zlín, Ráztoka M, W, spoločne s junior. výberom, propozície v pdf
8.-10.(12.) 5.2019 mapový zraz v komb. s pretekmi (11.-12.5.) ČR/Turnov, Šumperk M, W, spoločne s junior. tímom, propozície v pdf, prihlášky(cez IS SZOŠ), pokyny v pdf
1.-2.6.2019 nominačné preteky (WRE) ČR, Skalka M, W , Bulletin 1, web WRE pretekov, výsledky long/1.6., výsl. middle/2.6.
júl 2019 tréningový kemp Škandinávia pre nominovaných na MS

august, 9.-18.

MS v OB Nórsko M, W, Bulletin1, Bulletin 2, Bulletin 3, Bulletin 4
26.-29.10.2019* Svetový pohár, 4. kolo Čína 1xW, 1xM, 1x vedúci (M.Dávidík)

Priorita č. 1 v roku 2019: Majstrovstvá sveta v OB, 9.-18.8.2019 Nórsko/Sarpsborg, predpokladaná účasť bude potvrdená po nominačných pretekoch do termínu 12.6.(1. termín prihlášky krajiny na MS v OB)

Účasť na akciách RV dospelých bude otvorená aj pre ďalších z kat. W,M21-E, ktorí zavčasu prejavia záujem a podľa počtu voľných miest. Informácie o detailoch akcií(možnosť prihlášky, program atď.) budú v predstihu zverejnené na webe RV dospelých.

* - 4. kolo Svetového pohára v OB, 26.-29.10.2019/Čína, organizátori hradia všetky náklady pre 1W, 1M, 1 ved.(M. Dávidík/člen RT), úhrada cestovného s podporou SZOŠ

 

Bežecké limity 2019: 

Muži/5 000/3 000 m dráha/alt. preteky:  A limit  – 15:40 min./9:15 min., B limit – 16:30 min./9:45 min., Plnenie 2019: T. Mušinský/3 km: 8:49 min. = A limit/24.4.2019 Košice(klub. test, atl. štad.),

Ženy/3 000 m dráha/alt. preteky:            A limit –  11:10 min., B limit – 11:40 min.,

Pozn.: bežecké limity nemajú predstavovať "prekážku" v príprave OB, slúžia ako aktuálny stav fyzickej výkonnosti (pri akceptovaní podmienok za ktorých bol limit dosiahnutý)

 

Nominačné kritériá na rok 2019:

Majstrovstvá sveta v OB 2019, Nórsko:

Konečná nominácia na vrcholné preteky sezóny v roku 2019 (MS v OB 2019) bude vykonaná na základe nominačných kritérií (nomin. preteky v jarnej časti sezóny). V nadväznosti na schválenie nominačných kritérií Predsedníctvom SZOŠ bude následne upresnená aj výška podpory.

Nominácia na MS v OB 2019/Nórsko bude navrhnutá do 11.6.2019 a oznámená nominovaným pretekárom a predložená na schválenie P-SZOŠ.

Nominačné preteky ako súčasť nom. kritérií:

kat. Muži/M:

- účasť na nominačných pretekoch ktoré sú súčasťou WRE, 1.-2.6.2019/ČR/Skalka, v kat. M21-E, middle/1.6., long/2.6. Najlepší z pretekárov SR vo WRE middle/1.6. a long/2.6. v kat. M21-E na týchto pretekoch majú právo štartu na MS v príslušnej disciplíne(po schválení realiz. tímom), ostatní v kat. M do max. počtu 3xM budú nominovaní realizačným tímom aj na základe ďalších kritérií (aj v prípade, ak na pretekoch wre 1.-2.6. bude oba dni rovnaký ´víťaz´ zo SR):

- splnenie základného bežeckého limitu (aspoň B-limit) alebo zisk minimálne 1050 bodov v individuálnych pretekoch WRE v čase 1.4.2019-9.6.2019,

- vývoj výkonnostnej úrovne na pretekoch v OB 1.4.-12.6.2019: SRJ, MSr, zahraničné medzinárodné preteky v kat. M21-E a celkový stav trénovanosti (o konečných počtoch rozhodne do 12.6.2019 realizačný tím a po schválení preds.szoš).

kat. Ženy/W:

- účasť na nominačných pretekoch ktoré sú súčasťou WRE, 1.-2.6.2019/ČR/Skalka, v kat. W21-E, middle/1.6., long/2.6., realiz. tím posúdi výkonnosť a možnosť nominácie max. do počtu max. 1W aj na základe ďalších kritérií:

- splnenie základného bežeckého limitu (aspoň B-limit) alebo zisk minimálne 1050 bodov v individuálnych pretekoch WRE v čase 1.4.2019-9.6.2019,

- vývoj výkonnostnej úrovne na pretekoch v OB 1.4.-12.6.2019: SRJ, MSr, zahraničné medzinárodné preteky v kat. W21-E a celkový stav trénovanosti (o konečných počtoch rozhodne do 12.6.2019 realizačný tím a po schválení preds.szoš).

Nominačné preteky 1.-2.6.2019, Skalka u Doks, (súčasť nom. kritérií):

Výsledky 1.6., poradie z pretekárov SVK1. Marian Dávidík, 2. Michal Krajčík, 3. Dušan Sláma, 4. Filip Kubina, Tomáš Mušinský disk.

Výsledky 2.6., poradie z pretekárov SVK1. Jakub Chupek, 2. Dušan Sláma, 3. Michal Krajčík, 4. Marian Dávidík, 5. Filip Kubina, 6. Tomáš Mušinský.

Právo byť navrhnutý na nomináciu pre štart na MS 2019 majú (tento návrh nie je definitívny):

LONG: Marian Dávidík(práva štartu na MS sa vzdal), Michal KrajčíkDušan Sláma, náhradník Tomáš Mušinský (všetci ATU Košice), MIDDLE: Jakub Chupek(Slávia ŽU Žilina), Tomáš Mušinský, 3. miesto na middle zatiaľ "otvorené"(pre prípad možného štartu v závislosti od výsledkov middle na JWOC), náhradník Michal Krajčík.

ŠTAFETA, kat. M(3xM): určí sa na základe nominácie na MS 2019.

Návrh úhrady nákladov zo strany RT dospelých pri účasti na MS v OB 2019 v Nórsku bude v 100%-nej výške. 

_____________________________________________________________________

- bulletin - informácia k tréningovému kempu MS 2020 v šprintových disciplínach v Dánsku, 18.-26.5.2019