runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Reprezentačný výber SR dospelých v OB

  • Vytvoril: jozef.wallner
  • Dátum: 04.10.2018 12:14:30
  • Kategória: Zväz

Reprezentačný výber dospelých v OB (RV)

Realizačný tím (RT):

  • zodpovední za reprezentačný výber (RV) dospelí - Jozef Wallner, Jozef Pollák, technická výpomoc na niektorých akciách RV/2018 - Ondrej Piják

Zloženie RV dospelých pre rok 2018:

W: Barbora Pijáková (Sokol Pezinok), Kristína Krajčíková (ATU Košice), Lucia Kovalančíková (H2O Banská Bystrica), Andrea Papugová (ATU Košice), Antónia Šofranková (ATU Košice), Katarína Lamiová (ATU Košice), kat. "sledovaní" - pretekárky W-20 a pretekárky kat. W21-E,

M: Michal Krajčík (ATU Košice),Tomáš Mušinský (ATU Košice), Pavol Bukovac (Farmaceut Bratislava), Ondrej Piják (Kobra Bratislava), Martin Šmelík (ATU Košice), Peter Mižúr (Farmaceut Bratislava), Martin Jonáš (Kobra Bratislava), kat. "sledovaní" - pretekári M-20 a pretekári kat. M21-E,

Plán tréningových akcií/zrazov reprezentačného výberu Slovenskej republiky v orientačnom behu na rok 2018:

Dátum Akcia Miesto Účasť
9. - 11. 2. úvodný zraz SR/Vysoké Tatry, Štrbské Pleso M, W 
január-jún testovanie Bratislava, Košice (alt. atl.preteky) M, W (3 000 m)
23.-25. 3. mapový zraz SR,  M, W
21.-22.4. sledované/nominačné preteky*,  ČR/Žlutava (výsledky), SR/Lopeník (výsledky) M, W

23.-26.6.

mapový zraz ZRUŠENÉ SR alebo ČR

M, W

* - GPS tracking - postupy pretekárov, middle 21.4.: Muži - GPS, W - bez SVK účasti , long 22.4.: M - GPS, W-bez SVK účasti 

 

Zoznam sledovaných pretekov 2018:

ČR/Luhačovice                                 21.-22.4., spolu s repr. ČR, nominačné preteky (dôležité pre ME)

M SR Middle                                     3.6., Kysak/SR, 

M SR šprint                                       16.6., Šamorín/SR , (nominačné preteky pre šprint MS)

INOV-8 cup                                       15.9., Kladky u Prostějova/ČR

M SR long                                         16.9., Kladky u Prostějova/ČR (spoločné majstrovstvá)

 

Zoznam odporúčaných pretekov v roku 2018 (nemajú charakter nominačných pretekov):

CESOM 2018, 7.-8. 4., Tomky/SR, 

Postás Kupa, 14.-15. 4. 2018, Szabadszállás, Maďarsko,

inov-8cup, 5.-6.5. 2018, Pezinok/SR,

M-ČR šprint, 19. 5. 2018, Tábor/ČR,

GPS 2018, 13.-15.7. 2018, Dedinky, Geravy/SR,

 

Bežecké limity 2018:

Muži/5 000/3 000 m dráha/alt. preteky:  A limit  – 15:25 min./9:00 min.(šprint MS a fin. zvýhodnenie na akciách RV), B limit – 15:55 min./9:15 min. (fin. zvýhodnenie na akciách RV), C limit – 16:25/9:30 (podmienka pre zaradenie do RV dospelých),

Ženy/3 000 m dráha/alt. preteky:            A limit –  10:45 min. (šprint MS a fin. zvýhodnenie na akciách RV), B limit – 11:15 min. (fin. zvýhodnenie na akciách RV), C limit – 11:50 min. (podmienka pre zaradenie do RV dospelých),

PoznámkaSplnenie limitov dáva predpoklad nominácie na MS v OB 2018 a ME v OB 2018 (limit A nutná podmienka pre šprint), splnenie limitu B a C - zvýhodnenie pri nákladoch na vrcholných podujatiach resp. na akciách RV v roku 2018, termín plnenia-viď príslušné Nominačné kritériá pre vrcholné podujatia v OB 2018.

Plnenie limitov: limit A: L. Kovalančíková, 10:31.34(hala)/3km/18.2.18 Bratislava, K. Lamiová, 10:50/3km/20.6.18 Košice, T. Mušinský 9:00/3km/9.5.18 Košice; O. Piják 9:29/3km/jún2018, bez limitu: K. Krajčíková 13:05/3km/9.5.18 Košice, M. Krajčík 9:50/3km/jún2018

 

SP 4. kolo, 4.-7.10.2018, Praha/ČR (špeciálne pravidlá pre 4.kolo SP v Prahe, v programe je nová disciplína knock-out šprint), 

nominácia: Michal Krajčík/ATU Košice, Tomáš Mušinský/ATU Košice, Ondrej Piják/KOBRA Bratislava,

-lic. IOF, štartovné+akreditácia+licencia IOF hradí SZOŠ; spoluúčasť pretekárov na časti nákladov (cestovné + stravovanie),

Pozn.: Súčasťou nominácie na vrcholné podujatie v orientačnom behu je predpoklad umiestnenia v prvej polovici výsledkovej listiny. Konečné rozhodnutie o počtoch nominovaných pretekárov na vrcholné podujatia (ME, MS, SP v OB 2018) je v kompetencii realizačného tímu RV dospelých v OB. Bežecké limity sú zostavené s ohľadom na presadenie sa v súčasnej svetovej konkurencii (platí pre prípad štartu najmä pre disciplínu šprint, splnenie limitov B a C by mali byť predpokladom zaradenia do RV dospelých v OB (bežecká kapacita je len jedna zo súčastí komplexného výkonu v súčasnom vrcholovom OB). 

* - viď Zápisnica č. 1/2018 z 5.2.2018 z Predsedníctva SZOŠ, bod č. 2 

Svetové podujatia v orientačnom behu 2018 (zoradené podľa priority RV v OB):

Ďalšie významné podujatia v OB 2018:

 

Spracovali: Jozef Wallner, Jozef Pollák 

Materiál vo formáte PDF (Plán akcií RV dospelých v OB 2018)

________________________________________________________________

Vyhodnotenie činnosti reprezentačného výberu dospelých v OB 2017 (.pdf)