runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Reprezentačný výber SR dospelých v OB

  • Vytvoril: jozef.wallner
  • Dátum: 29.11.2020 20:12:03
  • Kategória: Zväz

EUROMEETING 2021

 

Organizátori MS v OB 2021 v Českej republike informujú o termíne "preloženého" podujatia EUROMEETING 2021, ktorý je plánovaný na 12.-14.3.2021 (12.3. šprint v Železnom Brode, 13.3. middle a 14.3. long v terénoch Kokořínska).

odkaz: web Euromeetingu 2021 a web Majstrovstiev sveta v orientačnom behu 2021.

 

EUROMEETING 2020 ZRUŠENÝ organizátormi. (13.10.2020)

Preteky WRE Euromeeting 2020, ktorý sa mal uskutočniť v náhradnom termíne v dňoch 28.10.-4.11.2020 bol organizátormi po zvážení všetkých okolností ZRUŠENÝ.

 

Staršie správy:

NOMINAČNÝ REBRÍČEK NA EUROMEETING 2020 po 2. nominačnom preteku/INOV-8 cup/SRJ, middle 20.9.2020 (pdf)

 

NOMINAČNÝ REBRÍČEK NA EUROMEETING 2020 po 1. nominačnom preteku/MSR v šprinte 5.9.2020 (pdf)

(započítaní sú pretekári od r. nar. 1999 vrátane, ktorí v roku 2020 dosiahnu vek 21 rokov)

 

NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ NA EUROMEETING 2020, 28.10.-1.11.2020: 

(SCHVÁLENÉ P-SZOŠ 19.8.2020)

Preteky Euromeeting 2020 (EM) budú vrcholnou akciou 2020 RV dospelých v OB, v termíne 28.10. až 1.11.2020 s centrom v meste Doksy/ČR. Nominačné kritériá platia prioritne pre dospelých (kat. W,M21-) a zahŕňajú nominačné preteky:

  1. Majstrovstvá SR v šprinte, 5.9.2020, ATU Košice, kat. W, M 21-,
  2. INOV-8 CUP, 20.9.2020, ŠK Hadveo, kat. W,M21-E,
  3. Majstrovstvá SR na strednej trati, 3.10.2020, ŠK Sandberg, kat. W, M 21-

Princíp nominácie:

- najlepšie dve ženy v kat. W21- a najlepší štyria muži v kat. M21- podľa súčtu bodov, ktoré sú získané za umiestnenie v dvoch pretekoch (započítavajú sa dva vyššie bodové zisky),

- ďalšie dve ženy v kat. W21- a ďalší piati muži v kat. M21- podľa návrhu realizačného tímu, t. j. do maximálneho počtu nominovaných v kat. W21-: 4 a v kat. M21-: 9,

- pre posúdenie návrhu nominácie môže byť dôležitý aj percentuálny zisk bodov z pretekov, napríklad pri rovnosti bodov, percentuálny zisk je vypočítaný podľa straty na priemerný čas prvých troch pretekárov v jednotlivých pretekoch (započítavajú sa iba slovenskí pretekári, prihlasovanie na preteky klubmi), zvážená bude aj objektívna neúčasť v jednom z pretekov (nezavinená pretekármi, napr. stavitelia tratí pretekov 1., 2., 3. apod.),

Tabuľka bodov za umiestnenie v pretekoch:

kat. W21-

1. m.

5 b.

 

kat. M21-

 1. m.

10 b.

 

2. m.

3 b.

   

 2. m.

8 b.

 

3. m.

2 b.

   

 3. m.

6 b.

 

4. m.

1 b.

   

 4. m.

5 b.

         

 5. m.

4 b.

         

 6. m.

3 b.

         

 7. m.

2 b.

 

 

 

 

 

 8. m.

1 b.

         

 9. m.

0 b.

Realizačný tím má právo navrhnúť nomináciu počtov pretekárov (max. 4 x W, max. 9 x M) podľa vyššie uvedených kritérií, návrh podlieha schváleniu v P-SZOŠ. Všetci nominovaní pretekári v prípade účasti absolvujú všetky preteky v rámci EM2020 (šprint, stredná trať, dlhá trať, lesná štafeta). V pretekoch štafiet budú štartovať min. 1 x v kat. W a 2x v kat. M (v oboch kat. 3 úseky), ostatní v zmiešaných tímoch, zloženie štafiet bude navrhnuté operatívne a po dohode s pretekármi. Predpokladaná účasť dvoch vedúcich výpravy z prostriedkov SZOŠ. Návrh nominácie bude zverejnený dňa 4.10.2020 (menovitá nominácia v IOF Eventor 15.10.2020).

Náklady na účasť na Euromeetingu 2020:

 - štartovné pretekárov (vrátane akreditácie) hradené z prostriedkov SZOŠ,

- doprava, strava, ubytovanie – bude upresnené podľa zabezpečenia ubytovania a aj pri zvážení všetkých aspektov prebiehajúcej pandémie do 10.10.2020, maximálna výška nákladov v predpokladanej výške 150-170€/os.(prostredníctvom klubov pretekárov).

Poznámka: Akcia prebieha spoločne s juniorským výberom SR v orientačnom behu a koordinácia ubytovania, dopravy a stravovania koordinuje vedúci RT jun. výberu Š. Šurgan, informácie budú zverejnené po zabezpečení ubytovania.

Za realizačný tím dospelých, 13.8., aktualizácia 17.8.2020: J. Wallner, M. Dávidík

Odkazy:

- web stránka Euromeeting 2020: https://woc2021.cz/euromeeting/basic-information/

- web stránka Euromeeting 2020 v IOF Eventor: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6813

- odkaz na Bulletin č. 1 Euromeeting, s aktuálnym programom(zo dňa 16.8.2020): https://woc2021.cz/wp-content/uploads/2020/08/Euromeeting-sprint_%C3%BAprava-1.pdf

- web stránka M-SR v šprinte, 5.9.2020: https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2020/09/1619/1619_invitation_sk.pdf

- web stránka INOV-8 CUP-u, Lučenec, 20.9.2020, ŠK HADVEO: https://is.orienteering.sk/sites/default/files/competition_documents/2020/09/1569/1569_invitation_sk.pdf

- web stránka Majstrovstvá SR na strednej trati, Kamenec pod Vtáčnikom, 3.10.2020: http://sandberg.orienteering.sk/paroh/2020/JP2020-Rozpis.pdf

- nominačné kritériá na Euromeeting 2020, dokument vo formáte .pdf

____________________________

 

AKTUALIZÁCIA ROZHODNUTIA IOF ohľadne vrcholných podujatí v OB 2020, k 24.4.2020,  

 

ROZHODNUTIE PREDSEDNÍCTVA IOF OHĽADOM VRCHOLNÝCH PODUJATÍ V OB 2020, 5.4.2020

 

 

Reprezentačný výber dospelých v orientačnom behu (RV)

Realizačný tím (RT) 2020: 

  • v roku 2020: zodpovední za reprezentačný výber (RV) dospelí - Jozef Wallner, Marian Davidík, Dávid Franko, Štefan Šurgan(juniori), Ján Mižúr(akademici)

Zloženie RV dospelých pre rok 2020

W: Lucia Kovalančíková/B, Ela Sedíleková/B, obe H2O Banská Bystrica, sledovaní: kat. W21-E, W-20, (pozn.: Jana Macinská a Katarína Lamiová/obe ATU Košice sú zaradené do výberu B po ukončení materskej dovolenky)

M: Jakub Chupek/ŽU Žilina, Michal Krajčík/ATU Košice, Tomáš Mušinský/ATU Košice, Dušan Sláma/ATU Košice, sledovaní: kat. M21-E, M-20,

Akademický výber SR v OB(do 25 r.): Ján Mižúr - vedúci RT akademikov, Tomáš Mušinský-tréner akad. výberu, Peter Mižúr-tréner akad. výberu, 

výber Akademici - kat. W: Tereza Šmelíková/Rapid Bratislava, Tereza Miklušová/Rapid Bratislava, Vanda Hošeková/ŽU Žilina,

výber Akademici - kat. M: Martin Jonáš/Kobra Bratislava, Dušan Sláma/ATU Košice, Martin Šmelík/ATU Košice, Jakub Chupek/ŽU Žilina, Daniel Pompura/Terezka Banská Bystrica,

Predbežný plán tréningových akcií/zrazov reprezentačného výberu Slovenskej republiky v orientačnom behu na rok 2020: bude aktualizované!

-PLÁN AKCIÍ REPREZENTAČNÉHO VÝBERU DOSPELÝCH V OB 2020, Plán akcií na rok 2020 bude aktualizovaný! 

Nominačné kritériá pre vrcholné podujatia v orientačnom behu 2020 (Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Akademické Majstrovstvá sveta):

-NOMINAČNÉ KRITÉRIÁ pre vrcholné podujatia v orientačnom behu 2020 (dokument aj s plánom akcií rv dospelých, v .pdf),

Priorita č. 1 v roku 2020: Majstrovstvá sveta v OB/"urbánne"/šprintové disciplíny, 5.-9.7.2020 Dánsko/Fredericia-Vejle, 2W+2M+1off.,

Priorita č. 2 Akademické MS, Ruská Federácia/Smolensk, 3W+3M+2off., schválené počty SAUŠ,

Priorita č. 3 Majstrovstvá Európy v OB, Estónsko/Rakvere, predbežne 3W+3M+1off,

Pozn.: ostatné vrcholné poduajatia ako sú napr. Svetové poháre (Švajčiarsko, Taliansko) môžu byť schválené len za podmienky úhrady nákladov klubmi pretekárov,

 

Bežecké limity 2020: 

Muži/5 000/3 000 m dráha/alt. preteky:  A limit  – 15:30 min./9:00 min., B limit – 16:00 min./9:15 min., C limit – 16:25min./9:30 min. 

Ženy/3 000 m dráha/alt. preteky:            A limit –  10:45 min., B limit – 11:15 min., C limit – 11:35 min.

Plnenie/2020: W: Lucia Kovalančíková, 10:31/3 km, ofic. atl. preteky, hala, Bratislava, 23.2.2020; M: Filip Kubina, 9:38/3 km, atl. dráha, Bratislava, 10.03.2020,

Pozn.: splnenie limitu predstavuje finančné zvýhodnenie pri akciách RV dospelých 2020 alebo pri úhrade nákladov na vrcholné podujatia v OB; limit "C" predstavuje minim. hodnotu, ktorú by mal splniť každý člen RV dospelých "ašpirujúci" na vrcholné podujatia v OB 2020,

_____________________________________________________________________

Ďalšie informácie o podujatiach v OB týkajúce sa reprezentačného výberu dospelých:

- informácia o zmene Event Centra pre MS 2020 v šprintových disciplínach, Dánsko/6.-11.7.2020, ZRUŠENÉ!

- stránka Majstrovstiev sveta 2020 v orientačnom behu ("šprintové disciplíny"), Dánsko/6.11.7.2020, Bulletin 1Bulletin 2, Bulletin 3, Bulletin 4

_____________________________________________________________________

Informácie a odkazy z mapovému zrazu č. 1/2020, Záhorie, 17.-19.1.2020:

-pokyny,

- 17.1., odkaz na výsledky meraného tréningu - mix štafety Borský Mikuláš,

- 18.1., odkaz na výsledky meraného šprintu v Trnave, MAPY: mapa D prvá časť, mapa-D-druhá časťmapa H-prvá časť, mapa H-druhá časť,

- 19.1., odkaz na výsledky šprintu v Borskom Mikuláši-prvá časť longumapa D, mapa H,

-ďalšie mapy: hromadný štart-"neférové" farsty, 17.-18.1.: D1, D2, kombotech D, kombotech H,