runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Reprezentačný výber SR dospelých v OB

  • Vytvoril: jozef.wallner
  • Dátum: 13.08.2018 14:36:31
  • Kategória: Zväz

Reprezentačný výber dospelých v OB (RV)

Realizačný tím (RT):

  • zodpovední za reprezentačný výber (RV) dospelí - Jozef Wallner, Jozef Pollák, technická výpomoc na niektorých akciách RV/2018 - Ondrej Piják

Zloženie RV dospelých pre rok 2018:

W: Barbora Pijáková (Sokol Pezinok), Kristína Krajčíková (ATU Košice), Lucia Kovalančíková (H2O Banská Bystrica), Andrea Papugová (ATU Košice), Antónia Šofranková (ATU Košice), Katarína Lamiová (ATU Košice), kat. "sledovaní" - pretekárky W-20 a pretekárky kat. W21-E,

M: Michal Krajčík (ATU Košice),Tomáš Mušinský (ATU Košice), Pavol Bukovac (Farmaceut Bratislava), Ondrej Piják (Kobra Bratislava), Martin Šmelík (ATU Košice), Peter Mižúr (Farmaceut Bratislava), Martin Jonáš (Kobra Bratislava), kat. "sledovaní" - pretekári M-20 a pretekári kat. M21-E,

Plán tréningových akcií/zrazov reprezentačného výberu Slovenskej republiky v orientačnom behu na rok 2018:

Dátum Akcia Miesto Účasť
9. - 11. 2. úvodný zraz SR/Vysoké Tatry, Štrbské Pleso M, W 
január-jún testovanie Bratislava, Košice (alt. atl.preteky) M, W (3 000 m)
23.-25. 3. mapový zraz SR,  M, W
21.-22.4. sledované/nominačné preteky*,  ČR/Žlutava (výsledky), SR/Lopeník (výsledky) M, W

23.-26.6.

mapový zraz ZRUŠENÉ SR alebo ČR

M, W

* - GPS tracking - postupy pretekárov, middle 21.4.: Muži - GPS, W - bez SVK účasti , long 22.4.: M - GPS, W-bez SVK účasti 

 

Zoznam sledovaných pretekov 2018:

ČR/Luhačovice                                 21.-22.4., spolu s repr. ČR, nominačné preteky (dôležité pre ME)

M SR Middle                                     3.6., Kysak/SR, 

M SR šprint                                       16.6., Šamorín/SR , (nominačné preteky pre šprint MS)

INOV-8 cup                                       15.9., Kladky u Prostějova/ČR

M SR long                                         16.9., Kladky u Prostějova/ČR (spoločné majstrovstvá)

 

Zoznam odporúčaných pretekov v roku 2018 (nemajú charakter nominačných pretekov):

CESOM 2018, 7.-8. 4., Tomky/SR, 

Postás Kupa, 14.-15. 4. 2018, Szabadszállás, Maďarsko,

inov-8cup, 5.-6.5. 2018, Pezinok/SR,

M-ČR šprint, 19. 5. 2018, Tábor/ČR,

GPS 2018, 13.-15.7. 2018, Dedinky, Geravy/SR,

 

Bežecké limity 2018:

Muži/5 000/3 000 m dráha/alt. preteky:  A limit  – 15:25 min./9:00 min.(šprint MS a fin. zvýhodnenie na akciách RV), B limit – 15:55 min./9:15 min. (fin. zvýhodnenie na akciách RV), C limit – 16:25/9:30 (podmienka pre zaradenie do RV dospelých),

Ženy/3 000 m dráha/alt. preteky:            A limit –  10:45 min. (šprint MS a fin. zvýhodnenie na akciách RV), B limit – 11:15 min. (fin. zvýhodnenie na akciách RV), C limit – 11:50 min. (podmienka pre zaradenie do RV dospelých),

PoznámkaSplnenie limitov dáva predpoklad nominácie na MS v OB 2018 a ME v OB 2018 (limit A nutná podmienka pre šprint), splnenie limitu B a C - zvýhodnenie pri nákladoch na vrcholných podujatiach resp. na akciách RV v roku 2018, termín plnenia-viď príslušné Nominačné kritériá pre vrcholné podujatia v OB 2018.

Plnenie limitov: limit A: L. Kovalančíková, 10:31.34(hala)/3km/18.2.18 Bratislava, K. Lamiová, 10:50/3km/20.6.18 Košice, T. Mušinský 9:00/3km/9.5.18 Košice; O. Piják 9:29/3km/jún2018, bez limitu: K. Krajčíková 13:05/3km/9.5.18 Košice, M. Krajčík 9:50/3km/jún2018

MS v OB, 4.-11.8.2018, Sigulda/Lotyšsko (3.6.2018 prihl.krajiny, 24.7.2018 menovité prihlášky):

-max. 3-4x M, 0-1x W, 1x vedúci

-podmienka: účasť na nominačných/sledovaných pretekoch pre ME, 21.-22.4.2018, Luhačovice(LCE)/ČR,  

-middle(1 miesto W/M pre SR na MS): middle "LCE"/21.4.; dôležité preteky: MSr na strednej trati/middle 2.6.; bežecký limit C/3km/5km do 3.6.2018, [v prípade štartu na ME bude braný v úvahu aj dosiahnutý výsledok na tejto trati],

-long(1 miesto W/M pre SR na MS): long "LCE"/22.4.; dôležité: ME long (ak bude štart na ME v longu), bežecký limit C/5 km do 3.6.2018, prípadne limit C na 3km do 3.6.2018 (aj z dôvodu ďalšej prípravy počas júla už pre nominovaných na MS),

-šprint/šprint. štafeta(2xW,2xM)-pre účasť/štart na MS v šprinte(kvalifikácia, max. pre SR je kvóta 3xW/3xM): 1.) MSr v šprinte Šamorín, 16.6.2018;  2.) splnenie bežeckého limitu A/3 km do 20.7.2018,

-štafety lesné, v prípade účasti v M lesnej štafete rozhodne o 3. členovi v štafete realizačný tím podľa aktuálnej situácie, predpoklad je, že budú štartovať v ind. disciplínach aspoň 2-3 pretekári; SR predbežne neplánuje obsadiť kategóriu W/lesná štafeta,

-lic. IOF, štartovné a akred. hradí SZOŠ, ostatné náklady* na ťarchu klubov pretekárov (príspevok 500€), po dosiahnutí umiestnenia v jednotlivcoch do 30. m. na MS/100% refundácia nákladov, postup do finále v šprinte 75%, štafeta do 12. m. 100%, do 15. m. 75%, do 18.m. 50%.

SP 4. kolo, 4.-7.10.2018, Praha/ČR (špeciálne pravidlá pre 4.kolo SP v Prahe, nová disciplína knock-out šprint), prihláška krajiny 4.8.2018, menovité prihl. 24.9.2018:

[snahou je dať možnosť štartu čo najširšiemu počtu kvalitných pretekárov z RV SR a prípadne nádejným juniorom z RV juniorov SR; program 4.k. SP v ČR má v programe novú disc. v OB knock-out šprint, 1x šprint, 1x middle, 1x šprint. štafeta]:

-max. 3-4x M, 1-2x W, max. 1-2x Off.

-budú sledované všetky významné majstrovské preteky(SR, ČR, zahraničie) počas roka 2018, na ktorých sa zúčastnia členovia RV dospelých, a najmä: MSr middle/stredná trať 2.6., middle preteky na ME, MS, medz. preteky až do dátumu 3.8.2018,

-splnenie bežeckého limitu aspoň B (3 alebo 5 km) do 10.9.2018 (keďže sa jedná prevažne o šprintové disciplíny a 1x middle, bežecká kapacita je veľmi dôležitá!), splnenie bežeckého limitu C je iba podmienkou pre zaradenie do RV dospelých/2018,

-lic. IOF, štartovné+akreditácia+licencia IOF hradí SZOŠ; spoluúčasť pretekárov na časti nákladov (cestovné + stravovanie),

Pozn.: Súčasťou nominácie je predpoklad umiestnenia na vrcholnom podujatí v OB/2018 v prvej polovici výsledkovej listiny. Konečné rozhodnutie o počtoch nominovaných pretekárov na vrcholné podujatia (ME, MS, SP v OB 2018) je v kompetencii realizačného tímu RV dospelých v OB. Bežecké limity sú zostavené s ohľadom na presadenie sa v súčasnej svetovej konkurencii (platí pre prípad štartu najmä pre disciplínu šprint, splnenie limitov B a C by mali byť predpokladom zaradenia do RV dospelých v OB (bežecká kapacita je len jedna zo súčastí komplexného výkonu v súčasnom vrcholovom OB). 

* - viď Zápisnica č. 1/2018 z 5.2.2018 z Predsedníctva SZOŠ, bod č. 2 

Svetové podujatia v orientačnom behu 2018 (zoradené podľa priority RV v OB):

Ďalšie významné podujatia v OB 2018:

 

Spracovali: Jozef Wallner, Jozef Pollák 

Materiál vo formáte PDF (Plán akcií RV dospelých v OB 2018)

________________________________________________________________

Vyhodnotenie činnosti reprezentačného výberu dospelých v OB 2017 (.pdf)