runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Zápisnice

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 06.05.2024 09:30:13
  • Kategória: Zväz

Zápisy z konferencie SZOŠ, zasadnutí predsedníctva SZOŠ a komisií SZOŠ
Rok 2024

PSZOŠ 1/24

PSZOŠ 2/24

PSZOŠ 3/24

Rok 2023

PSZOŠ 1/23

PSZOŠ 2/23

Zápisnica z on-line Konferencie SZOŠ, 16.04.2023

PSZOŠ 3/23

PSZOŠ 4/23

PSZOŠ 5/23

PSZOŠ 6/23

Zápisnica z volebnej Konferencie SZOŠ 26.11.2023

PSZOŠ 7/23 + Príloha

Rok 2022

PSZOŠ 1/22

PSZOŠ 2/22

PSZOŠ 3/22

PSZOŠ 4/22

PSZOŠ 5/22

Zápisnica z on-line Konferencie SZOŠ

Zápisnica z Konferencie SZOŠ, 26.11.2022

Rok 2021

PSZOŠ 1/21

Príloha k zápisnici 1/21 - Plnenie rozpočtu za rok 2020

Príloha k zápisnici 1/21 - Majetok SZOŠ

Príloha k zápisnici 1/21 - Smernica o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním v športe

PSZOŠ 2/21

Príloha k zápisnici 2/21 - Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2020

Príloha k zápisnici 2/21 - Návrh rozpočtu 2021-2

PSZOŠ 3/21

PSZOŠ 4/21

PSZOŠ 5/21

PSZOŠ 6/21

Príloha k zápisnici 6/21 - Rozdelenie kompetencii a úloh v rámci Predsedníctva SZOŠ

PSZOŠ 7/21

PSZOŠ 8/21

Zápisnica z Konferencie SZOŠ

Uznesenie z Konferencie SZOŠ

Zápisnica z volebnej Konferencie SZOŠ

Rok 2020

PSZOŠ 1/20, Prez_list_01-20

PSZOŠ 2/20, Prez_list_02-20, Príloha k zápisnici 02/20 - smernica č. 1/2020 o ochrane osobných údajov SZOŠ,

Príloha k zápisnici 1/20 - Plnenie rozpočtu za rok 2019,

Príloha k zápisnici 1/20 - Návrh rozpočtu na rok 2020,

PSZOŠ 3/20,

PSZOŠ 4/20, Prez_list_04-20

PSZOŠ 5/20,

PSZOŠ 6/20,  Plan činnosti CTM KE

Kontrolná činnosť Kontrolóra SZOŠ,

Zápisnica z Konferencie SZOŠ,

Uznesenie z Konferencie SZOŠ,

Prez. list Konferencia SZOŠ.

Rok 2019

PSZOŠ 01/19, Prez. list 01/19, Príloha k zápisnici 1/19 - Návrh rozpočtu SZOŠ 2019.

PSZOŠ 02/19, Prez. list 02/19, Príloha k zápisnici 2/19 Interná smernica č. 1/2019 o právach a povinnostiach športového reprezentanta v orientačných športoch.

PSZOŠ 03/19, Prez. list 03/19,

PSZOŠ 04/19, Prez. list 04/19,

PSZOŠ 05/19, Prez. list 05/19, Príloha k zápisnici 5/19 - Interná smernica č. 2/2019 o verejnom obstarávaní.

Zápisnica z Konferencie SZOŠ - 25.05.2019Prez. list Konferencia SZOŠ - 25.05.2019.

Rok 2018:

Správa Reviznej komisie SZOŠ 1/2018, PSZOŠ 1/18, PSZOŠ 2/18, PSZOŠ 3/18, PSZOŠ 4/18, PSZOŠ 5/18,

Príloha k zápisu 5/18 - Prijaté opatrenia Predsedníctvom SZOŠ dňa 1.12.2018 na nápravu nedostatkov zistených Hlavnou kontrolórkou športu MŠVVaŠ SR v zmysle listu zo dňa 7.11.2018.

Príloha - Hospodárenie SZOŠ k 31.12.2017.

Zápisnica Konferencie SZOŠ 2018 - Audit.

Zápisnica z Konferencie SZOŠ 2018 - volebná.

Uznesenie z Konferencie SZOŠ 2018- volebná.

Rok 2017:

PSZOŠ 01/17, PSZOŠ 02/17,  PSZOŠ 03/17, PSZOŠ 04/17, PSZOŠ 05/17.

Uznesenie z Mimoriadnej konferencie SZOŠ,  Zápis z Mimoriadnej konferencie SZOŠ,

Zápis z Konferencie SZOŠ 2017, Uznesenie z Konferencie SZOŠ 2017.

Rok 2016:

PSZOŠ 01/16, PSZOŠ 02/16, PSZOŠ 03/16, PSZOŠ 04/16, PSZOŠ 05/16, PSZOŠ 06/16.

Zápisnica z volebnej Konferencie SZOŠ 2016.  Uznesenie z volebnej Konferencie SZOŠ 2016

Zápisnica a uznesenie z mimoriadnej konferencie 2016 - Žilina,

Rok 2015:

PSZOŠ 01/15PSZOŠ 02/15,   PSZOŠ 03/15, PSZOŠ 04/15, PSZOŠ 05/15, Zápisnica z konferencie SZOŠ 2015, Uznesenie z konferencie SZOŠ 2015, Zápisnica Komisie mládeže SZOŠ 2014.

Rok 2014: P SZOŠ 01/14P SZOŠ 02/14P SZOŠ 04/14P SZOŠ 05/14, Zápisnica z konferencie SZOŠ 2014, Uznesenie z konferencie SZOŠ 2014, Zápis z Komisie mládeže SZOŠ 2014Zápis Komisie vrcholového športu SZOŠ 2014   
,Rok 2013: Konferencia SZOŠ 2013, Komisia vrch. športu SZOŠ 2013, Komisia mládeže SZOŠ 2013
Rok 2012: ,
Rok 2011:  
Rok 2010: