runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Metodická komisia

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 14.03.2022 11:06:07
  • Kategória: Zväz

METODICKÁ KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (SZOŠ): 

Školenie trénerov T1 v r. 2022

 

Orientačný beh na školách Autori: Paulína Májova, Mária Roučková, 2015
Orientačný beh je keď ... Autori: Martin Václavík, Igor Štefko, Redigoval: Marian Kazík, 2006
Aby sme si rozumeli s kartografom, so staviteľom tratí, s trénerom Autori: Alena Bukovácová, Maroš Bukovác, 2015

 

Správa zo školenia 15. – 17. 5. 2015 v DP MPC Bratislava Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách.

Správa zo školenia 9. - 11. 10. 2015  v DP MPC Košice Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách.