runner cyclist skio

Centrá talentovanej mládeže

  • Vytvoril: igor.patras
  • Dátum: 01.07.2019 09:17:51
  • Kategória: Zväz

Materiály k odbornému semináru - problematika mládežníckeho športu v SZOŠ

Vypočítané pomery delenia finančných prostriedkov medzi CTM na r. 2019:
  • BA - 43,5 %
  • ZA - 20,0 %
  • KE - 36,5 %

 

- Zoznam splnenia podmienok na preplácanie prípravy talentovanej mládeže v roku 2018. Aktualizované 09. 11. 2018

- Zmluva o príprave talentovaného športovca. VZOR - 2019

- Metodika práce s talentovanou mládežou (PDF)

- Smernica - Kritériá na identifikáciu športových talentov v SZOŠ (PDF)