runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Centrá talentovanej mládeže 2021

CTM v roku 2021

Vypočítané pomery delenia finančných prostriedkov medzi CTM na r. 2021:
  • CTM Západ - 47,0 %
  • CTM Stred - 21,0 %
  • CTM Východ - 32,0 %