runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Projektová komisia

  • Vytvoril: ida.herna
  • Dátum: 15.09.2023 11:33:08
  • Kategória: Zväz

Projektová komisia  SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (SZOŠ)
zloženie komisie od 20.1.2021:
Predseda Judita Sádecká, tel. 0903 678 068, sadecka@centrum.sk
Člen Vlasta Kostercová,  tel. 0903 377 182,  vlasta.kostercova@gmail.com

Člen  Ida Herna, tel. 0915 571 732,  ida.herna@gmail.com
Externý spolupracujúci člen Veronika Vachová, tel. 0908 351 191,  veronikavachova@gmail.com

Garant Projektovej komisie v Predsedníctve SZOŠ Radoslav Jonáš, tel. 0902 488 202, radoslav.jonas@gmail.com


 

 

16.3.2021

 

Včera sme všetkým klubom zaslali email kontaktným osobám ohľadom projektu Areálov stálych kontrol (ASK), ktorý bude zastrešený SZOŠ.Uply nulé koronové obdobie sme s projektovým tímom využili na napísanie žiadosti o grant a keďže od nášho posledného kontaktu uplynul takmer rok, je potrebné aktualizovať informácie o areáloch kontrol, ktoré by sme chceli v rámci tohto projektu spoločne vytvoriť. 

V tejto fáze sme už debatovali o rôznych možnostiach grantov, z ktorých je zatiaľ na prvom mieste Fond na podporu športu a z ktorých vyplynuli dodatočné otázky, ku ktorým by sme chceli informácie od Vás, “vlastníkov” jednotlivých areálov. V najbližších dňoch Vás teda bude kontaktovať vybraný člen nášho projektového tímu, aby sme od Vás získali potrebné informácie a boli pripravení na výzvu Fondu na podporu športu, resp.iného donora.  

 

 

 

 

14.3.2021

 

Jednotlivé kluby SZOŠ majú možnosť si podať žiadosť o grant na zmiernenie dopadov pandémie. Na príspevok majú nárok len kluby s minimálne 10 aktívnymi športovcami a príjmami/výnosmi za rok 2019 vo výške minimálne 20 000 eur. V príde záujmu viac informácií je na stránke Fondu na podporu športu pod Výzvou č. 2021/002 – Amatérske športové kluby a organizácie

https://www.fondnapodporusportu.sk/moznosti-podpory/zmiernovanie-dopadov-pandemie-covid-19?tab=aktualne-vyzvy

 

 

11.3.2021

 

Do pozornosti dávame Grantový program Športuj aj Ty!, ktorý zverejnila Nadácie SPP. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, rozvoj rekreačného a výkonnostného športu, alebo na podporu športových podujatí, prípadne  športových táborov a sústredení.

Viac sa dozviete tu:

Podmienky GP Sportuj aj Ty!_2021_FINAL.pdf

 

 

28.2.2021

 

ŠPORT A VZDELÁVANIE - podpora športových a vzdelávacích podujatí v r. 2021

Podali sme žiadosť o grant samosprávu hlavného mesta Bratislavy vrámci ich grantovej výzvy ŠPORT A VZDELÁVANIE - podpora športových a vzdelávacích podujatí, r. 2021

V žiadosti sme požiadali o podporu nášho projektu "Škola hrou - Inovatívne spôsoby výuky prostredníctvom športu", ktorou chceme priniesť do škôl hravú a interaktívnu formu vzdelávania s prvkami orientačného beh. Ponúkame prepojenie športových prvkov z orientačného behu s vyučovacím procesom na základných školách. Okrem zavádzania inovatívnych prvkov do výuky, sekundárnym cieľom projektu je popularizácia nášho športu a zároveň zdravého životného obyvateľov hlavného mesta.

Konkrétnymi aktivitami v rámci projektu by mali byť:
- oslovenie ZŠ do spolupráce a odprezentovanie zámeru
- príprava obsahu školení (čo je OB, mapa a jej prvky, základy orientácie...)

- spracovanie metodického materiálu pre účastníkov a príprava školení

- školenia
- zmapovanie terénu a vytvorenie špeciálnych máp v okolí zapojených ZŠ

- zorganizovanie ukážkového podujatia v OB pre účastníkov na zapojených ZŠ
- ukážková vyučovacia hodina s podporou odborníkov SZOŠ
- spustenie vyučovania s prvkami OB na zapojených ZŠ

 

O výsledku získanie grantu ako aj o ďalšom vývoji tohto projektu Vás budeme informovať.