runner cyclist skio

Mapová komisia

  • Vytvoril: tomas.lestinsky
  • Dátum: 17.03.2019 20:30:16
  • Kategória: Zväz

MAPOVÁ KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (MK SZOŠ):

Predseda Tomáš LEŠTINSKÝ  tel. +420 721 713802 tomas.lestinsky@atlas.cz

Člen Dušan FURUCZ tel.  +421 908 226250  furuczd@gmail.com

Člen Radoslav JONÁŠ tel +421 902 488202, radoslav.jonas@gmail.com

Člen Katarína LAMIOVÁ tel. +421 907 571627, katarina@lamiova.sk

 

Prehľad území, na ktorých sú dostupné dáta z laserscanu Národného lesníckeho centra. Súbor sa zobrazuje v prostredí Google Earth automaticky. Je možné ho zobraziť aj v prostredí Google Maps. LINK NA STIAHNUTIE aktualizované k 12/2018.

Metodické dokumenty na podporu tvorby máp v slovenskom jazyku:

Metodická príručka pre mapovanie (formát htm)

Mapový poriadok (formát doc).

Medzinárodná norma máp pre orientačné športy ISOM 2017 vo formáte PDF.

Medzinárodná norma pre mapy pre orientačný šprint ISSOM 2007 vo formáte pdf.


Medzinárodná norma pre opisy kontrol - piktogramy slovenské znenie, staršia verzia

Medzinárodná norma pre opisy kontrol - piktogramy anglické znenie aktualizovaná verzia od r. 2019

U členov MK SZOŠ (kontakt pozri vyššie) si môžete požiadať o tlačenú verziu Metodickej príručky pre mapovanie alebo slovenského prekladu Normy máp pre orientačné športy (Mapový kľúč, ISOM 2000).