runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Mapová komisia

  • Vytvoril: dusan.furucz
  • Dátum: 14.11.2022 13:56:54
  • Kategória: Zväz

MAPOVÁ KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (MK SZOŠ):

Predseda Dušan FURUCZ tel.  +421 908 226250,  furuczd@gmail.com

Člen Katarína LAMIOVÁ tel. +421 907 571627, katarina@lamiova.sk

Člen Michal TOMAŠOVIČ tel. +421 908 424822, tomasovic.michal@gmail.com

 

Úrad geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky  má na svojich stránkach Mapového klienta ZBGIS dostupné dáta z laserscanu pre významné oblasti Slovenska, ktoré sú postupne dopĺňané.

Prehľad území, na ktorých sú dostupné dáta z laserscanu Národného lesníckeho centra. Súbor sa zobrazuje v prostredí Google Earth automaticky. Je možné ho zobraziť aj v prostredí Google Maps. LINK NA STIAHNUTIE aktualizované k 12/2018.

Metodické dokumenty na podporu tvorby máp v slovenskom jazyku:


Metodické usmernenie mapovej komisie 2022_1 (formát pdf)

Metodická príručka pre mapovanie (formát htm)

Mapový poriadok (formát doc).

Medzinárodná norma pre opisy kontrol - piktogramy slovenské znenie, staršia verzia

Medzinárodná Špecifikácia Mapy pre Orientačné športy ISOM 2017-2 (formát pdf)

Medzinárodná Špecifikácia pre Šprintové Orientačné Mapy ISSprOM 2019-2 (formát pdf)

Medzinárodná Špecifikácia Mapy pre Orientačnú Cyklistiku ISMTBOM 2022 (formát pdf)

Medzinárodná Špecifikácia Mapy pre lyžiarsky orientačný beh ISSkiOM 2019 (formát pdf)

 

Metodické dokumenty na podporu tvorby máp v anglickom jazyku:

Medzinárodná Špecifikácia Mapy pre Orientačné športy ISOM 2017-2 vo formáte pdf.

Medzinárodná Špecifikácia pre Šprintové Orientačné Mapy ISSprOM 2019-2 vo formáte pdf.

Medzinárodná Špecifikácia Mapy pre Orientačnú Cyklistiku ISMTBOM 2022 vo formáte pdf.

Medzinárodná Špecifikácia pre Lyžiarske Orientačné mapy ISSkiOM 2019 vo formáte pdf.

IOF Mapová Špecifikácia - definícia tlače a farieb vo formáte pdf.

Medzinárodná norma pre opisy kontrol - piktogramy

 

U členov MK SZOŠ (kontakt pozri vyššie) si môžete požiadať o tlačenú verziu Metodickej príručky pre mapovanie alebo slovenského prekladu Normy máp pre orientačné športy (Mapový kľúč, ISOM 2000).

 

Školské mapy:

 

Výročné správy o činnosti mapovej komisie:

2020

 

Stretnutia mapovej komisie:

2022/1 18. január 2022

 

2021/4 24. november 2021

2021/3 22. máj 2021

2021/2 14. apríl 2021

2021/1 3. marec 2021

 

Školenia kartografov: