runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Mapová komisia

  • Vytvoril: dusan.furucz
  • Dátum: 21.09.2021 11:04:36
  • Kategória: Zväz

MAPOVÁ KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (MK SZOŠ):

Predseda Dušan FURUCZ tel.  +421 908 226250  furuczd@gmail.com

Člen Katarína LAMIOVÁ tel. +421 907 571627, katarina@lamiova.sk

 

Prehľad území, na ktorých sú dostupné dáta z laserscanu Národného lesníckeho centra. Súbor sa zobrazuje v prostredí Google Earth automaticky. Je možné ho zobraziť aj v prostredí Google Maps. LINK NA STIAHNUTIE aktualizované k 12/2018.

Metodické dokumenty na podporu tvorby máp v slovenskom jazyku:

Metodická príručka pre mapovanie (formát htm)

Mapový poriadok (formát doc).

Medzinárodná norma máp pre orientačné športy ISOM 2017-2 vo formáte PDF.

Medzinárodná norma pre mapy pre orientačný šprint ISSprOM 2019 vo formáte pdf.


Medzinárodná norma pre opisy kontrol - piktogramy slovenské znenie, staršia verzia

Medzinárodná norma pre opisy kontrol - piktogramy anglické znenie aktualizovaná verzia od r. 2019

U členov MK SZOŠ (kontakt pozri vyššie) si môžete požiadať o tlačenú verziu Metodickej príručky pre mapovanie alebo slovenského prekladu Normy máp pre orientačné športy (Mapový kľúč, ISOM 2000).

 

Školské mapy:

 

Výročné správy o činnosti mapovej komisie:

2020

 

Stretnutia mapovej komisie:

2021/1 3. marec 2021

2021/2 14. apríl 2021

2021/3 22. máj 2021