runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Ukážky máp

Orientačné športy na Slovenku evidujú približne 1000 máp rôznych mierok, od malých, až po najväčšie. Tieto mapy zobrazujú nasledovné typy terénov, ktoré sa na Slovensku využívajú pre potreby orientačných športov:

Klasický slovenský terén predstavuje pomerne málo členitý (terénne i vegetačne) terén, s priemernou až hustou sieťou ciest, väčšinou s dobre priebežným lesom (buk, dub, hrab) a pomerne veľkými prevýšeniami. Občas je spestrený skalnými tvarmi, vegetačnými detailami, prípadne plošinkami. Vyskytuje sa na celom území Slovenska.

Krasový „negatívny“ terén predstavuje zalesnené i polootvorené až otvorené planiny s množstvom závrtov rôznych rozmerov i iných typických krasových javov. Najrozšírenejší je na juhu východného Slovenska.

Pieskové duny sú typické pre západnú časť Slovenska, predstavujú plochý terén s pravidelnou sieťou ciest, priebežným borovicovým alebo dubovým lesom s množstvom terénnych detailov.

Erózne strže a ryhy sú javom vyskytujúcim sa najmä na juhu stredného Slovenska. Typické sú ťažšie priechodné porasty a rozvetvené strže vymyté v jemných sedimentoch. Orientačne veľmi náročné.

Pozostatky pôsobenia ľadovca sa vyskytujú najmä vo Vysokých Tatrách (morény). Predstavujú orientačne náročné terény s množstvom kôpok, doliniek a priehlbní vo svahoch a v prevažne smrekovom lese s obmedzenou sieťou ciest.

Terény so zosuvmi sa podobajú morénovým typom terénu, avšak detailnosť je ešte väčšia, vyskytujú sa však v nižších polohách vo vulkanických a flyšových pohoriach stredného, východného a severozápadného Slovenska v lesoch rôznej skladby.

Pozostatky povrchovej banskej činnosti formujú orientačne náročné terény v lesoch rôznej skladby najmä na strednom a východnom Slovensku. Typická je jemná terénna členitosť územia.

Pre južné a juhovýchodné svahy Malých Karpát sú typické kameničkové terény (staré vinohrady) v prevažne čistom dubovom lese s pomerne hustou sieťou ciest.

Intravilány miest predstavujú v poslednom čase ďalší typ terénu, ktorý sa teší záujmu. Typické sú parky a pešie zóny väčších a kúpeľných miest.

Viac informácií o polohe máp a tiež náhľady máp pre orientačné športy nájdete v sekcii - Portál máp pre orientačné športy SR.