runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Dokumenty

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 07.02.2023 16:17:35
  • Kategória: Zväz

 

Spoločné dokumenty (OB, LOB, OC)

STANOVY SZOŠ platné od 10.12.2017 (PDF)

OSVEDČENIE o uznaní SZOŠ za národný športový zväz (PDF)

Prestupový poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)
Registračný poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)
Disciplinárny poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)

Smernica pre hospodárenie SZOŠ od 22. 5. 2022 (PDF)

Smernica Riadenie trénerov a inštruktorov v SZOŠ (PDF)

Čestné prehlásenie športového odborníka v SZOŠ (PDF)

Smernica pre Riadenie rozhodcov v Slovenskom zväze orientačných športov (PDF)

INTERNÁ SMERNICA č. 1/2019 o právach a povinnostiach športového reprezentanta v orientačných športoch (PDF)

INTERNÁ SMERNICA č. 2/2019 o verejnom obstarávaní (PDF)

INTERNÁ SMERNICA č. 1/2018 k ochrane osobných údajov (PDF)

Smernica Rozhodcovské triedy v SZOŠ (PDF)

Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov / členov  P SZOŠ (PDF)

Smernica o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním v športe (PDF)

Rozdelenie kompetencii a úloh v rámci Predsedníctva SZOŠ (PDF)

 

 

 

Sekcia OB

Pravidlá  7.2. 2023 (PDF)

Súťažný poriadok  k 7.2. 2023 (PDF)
 

Sekcia LOB

Pravidlá (PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 1.1. 2018  (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2020  (PDF)

 

Sekcia OC

Pravidlá aktualizované k 1.4. 2022 (PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 1.4. 2022 (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2021 (PDF)

 

Sekcia PO (Presná orientácia)

Pravidlá (PDF)
Súťažný poriadok (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2021 (PDF)

 

Príručky a metodické dokumenty

Metodika práce s talentovanou mládežou (PDF)

Smernica - Kritériá na identifikáciu športových talentov v SZOŠ (PDF)

Príručka pre používanie raziaceho systému Sport Ident (.PDF)
Aby sme si rozumeli s kartografom, so staviteľom tratí, s trénerom ... (PDF)