runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
iontove napoje
tomtom
NLC
NLC - ULZI

Dokumenty

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 23.09.2018 23:35:11
  • Kategória: Zväz

 

Spoločné dokumenty (OB, LOB, OC)

STANOVY SZOŠ platné od 10.12.2017 (PDF)

OSVEDČENIE o uznaní SZOŠ za národný športový zväz (PDF)

Prestupový poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)
Registračný poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)
Disciplinárny poriadok SZOŠ platný od 11.6. 2016 (PDF)

Smernica pre hospodárenie SZOŠ od 23. 9. 2017 (PDF)

Smernica Riadenie trénerov a inštruktorov v SZOŠ (PDF)

Čestné prehlásenie športového odborníka v SZOŠ (PDF)

 

Sekcia OB

Pravidlá aktualizované k 1.2. 2016 (PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 1.2. 2018 (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2018 (PDF)

 

Sekcia LOB

Pravidlá (PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 1.1. 2018  (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2018  (PDF)

 

Sekcia OC

Pravidlá aktualizované k 27.4. 2018 (PDF)
Súťažný poriadok aktualizovaný k 27.4. 2018 (PDF)
Vykonávacie predpisy k súťažiam na rok 2018 (PDF)

 

Sekcia PO (Presná orientácia)

Pravidlá (PDF)
Súťažný poriadok (PDF)
Vykonávacie predpisy (PDF)

 

Príručky a metodické dokumenty

Metodika práce s talentovanou mládežou (PDF)

Smernica - Kritériá na identifikáciu športových talentov v SZOŠ (PDF)

Príručka pre používanie raziaceho systému Sport Ident (.PDF)
Aby sme si rozumeli s kartografom, so staviteľom tratí, s trénerom ... (PDF)