runner cyclist skio

Základné pojmy

LAMPIÓN

Označuje miesto, kde sa nachádza kontrola.

 

SPORTIDENT

Elektronický systém pre identifikáciu prechodu pretekára kontrolou.

 

BUZOLA

Je jednoduchý prístroj, ktorý slúži k orientácii v teréne, určovanie svetových strán a meranie azimutu.

 

MAPA

Mapa pre orientačný beh býva veľmi podrobná môžeme na nej nájsť takmer všetky terénne tvary, objekty vytvorené prírodou a človekom.

 

PIKTOGRAMY (OPISY KONTROL)

Účelom piktogramu je spresniť informáciu, ktorú o kontrole dáva mapa a upresniť umiestnenie lampiónu ku vzťahu k objektu. Podrobné informácie o tom, ako piktogramy fungujú a čo znázorňujú si môžete prečítať v tomto dokumente.