runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Základné pojmy

LAMPIÓN

Označuje miesto, kde sa nachádza kontrola.

 

SPORTIDENT

Elektronický systém pre identifikáciu prechodu pretekára kontrolou.

 

BUZOLA

Je jednoduchý prístroj, ktorý slúži k orientácii v teréne, určovanie svetových strán a meranie azimutu.

 

MAPA

Mapa pre orientačný beh býva veľmi podrobná môžeme na nej nájsť takmer všetky terénne tvary, objekty vytvorené prírodou a človekom.

 

PIKTOGRAMY (OPISY KONTROL)

Účelom piktogramu je spresniť informáciu, ktorú o kontrole dáva mapa a upresniť umiestnenie lampiónu ku vzťahu k objektu. Podrobné informácie o tom, ako piktogramy fungujú a čo znázorňujú si môžete prečítať v tomto dokumente.