runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Revízna komisia a Kontrolór

  • Vytvoril: rastislav.olhava
  • Dátum: 16.04.2023 11:03:36
  • Kategória: Zväz

REVÍZNA KOMISIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV (SZOŠ)

zloženie komisie od 26.11.2022:

Predseda Rastislav Oľhava

Podpredsedníčka Barbora Vorlíčková

Členka  Eva Trepáčová 

 

Kontakt pre zaslanie podnetov: revizna.komisia@olhava.eu

V období od zvolenia súčasneho obsadenia nebol revíznej komisii SZOŠ doručený žiaden podnet k riešeniu.

 

AGENDA KONTOLÓRA SZOŠ

16.4.2023: Správa kontrolóra o činnosti za obdobie 26.11.2022 - 31.3.2023.

Q1/2023: V priebehu prípravy návrhu rozpočtu na rok 2023 boli kontrolórom SZOŠ identifikované nedostatky týkajúce sa využitia odvodu z pretekov. K veci bolo kontrolórom SZOŠ vypracované stanovisko, ktoré doporučilo predsedníctvu SZOŠ kroky vedúce k náprave. Predsedníctvo SZOŠ následne v súlade so stanovami upravilo návrh rozpočtu.