runner cyclist skio

Lyžiarsky orientačný beh

ČO JE LYŽIARSKY ORIENTAČNÝ BEH

Lyžiarsky orientačný beh (LOB) je druh orientačného športu, pri ktorom pretekár samostatne volí postup podľa mapy a na lyžiach prechádza v predpísanom poradí body (kontrolné stanovištia), vyznačené na mape a v teréne. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas. Pretekár má mapu v špeciálnom držiaku (mapníku) a obvykle používa ešte buzolu.

Anglický názov tohto športu je ski orienteering (skratka SkiO). Účasť na pretekoch nie je obmedzená žiadnymi výkonnostnými kritériami. Súťaží sa v pretekoch jednotlivcov a štafiet.

Druhy pretekov podľa dĺžky možno rozdeliť na:

  • preteky v šprinte
  • preteky na strednej trati
  • preteky na dlhej trati
  • preteky na ultradlhej trati
  • preteky vo voľnom výbere poradia kontrolných stanovíšť*
  • preteky štafiet

* Pri pretekoch vo voľnom výbere kontrolných stanovíšť (VVpKS) je úlohou pretekára všetky KS na jeho trati navštíviť v ľubovoľnom poradí. O výsledku rozhoduje dosiahnutý čas.

Na fotografii: Andrej Patráš. Foto: autor neznámy.


Spracoval: Marian Kazík a Juraj Nemec