runner cyclist skio
minedu
Inov-8
nsc
moscompass
monarex
trimtex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK

Predsedníctvo

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 27.05.2021 21:12:34
  • Kategória: Zväz

PREDSEDNÍCTVO SZOŠ

Predseda: Patráš Andrej
Nad plážou 8
974 01 B. Bystrica
0905 381 362
andrej@twd.sk
Podpredseda: Mižúr Ján
Nad Lúčkami 49
841 05 Bratislava
02-6531 3691   D
02-4920 0335   R
0911 523 860
mizur@sportcenter.sk
Člen: Václavík Martin
Charkovská 7/26
036 08 Martin
0902 917 634
vaclavik@firstis.eu
Člen: Petrinec Milan
Palkovičova 13
821 08 Bratislava
0904 591 442
petrinec@tatraprojekt.com
Člen:

Radoslav Jonáš
Zavadilova 27
841 08 Bratislava

0902 488202
radoslav.jonas@gmail.com

Člen: Judita Sádecká sadecka@centrum.sk
Generálny sekretár: Mazúr Milan
SZOŠ, Junácka 6
832 80 Bratislava

0903 636 503
slovakia@orienteering.sk
aluson@gmail.com                                

SEKCIA OB

Predseda: Petrinec Milan
Palkovičova 13
821 08 Bratislava
0904 591442
petrinec@tatraprojekt.com
Člen: Patráš Andrej andrej@twd.sk
Člen: Michal Krajčík

mikrajo@gmail.com

Člen:    

SEKCIA OC

Predseda: Katarína Papugová

katarina.papugova@gmail.com

Člen: Stanislava Fajtová  
Člen: Ľudovít Pažický  
Odborný konzultant: Marian Kazík 0905 263 146
marian.kzk@gmail.com

 

SEKCIA LOB

Predseda: Franko Valér
Kysak č. 403
044 81
055-6991 685 D
055-6252 226 R
055-6252 249 fax
0905 270887
franko.valer@gmail.com
Člen: Nemec Juraj
Pieninská 19
974 00 Banská Bystrica
048-4174 347 D
048-4466 318 R
048-4466 666 fax
0905 164820
juraj.nemec@umb.sk

 

SEKCIA PO (presnej orientácie)

Predseda:                                  Furucz Ján                                                  0905 281 107
janfurucz@gmail.com
Člen: Furucz Dušan  
Člen: Mikluš Marián