runner cyclist skio
Inov-8
nsc
monarex
atex
NLC
Nadacia SPP
Aone
Metrostav
BSK
Freeway

Predsedníctvo a sekcie SZOŠ

  • Vytvoril: szos
  • Dátum: 17.04.2023 19:08:26
  • Kategória: Zväz

PREDSEDNÍCTVO  SZOŠ

Predseda: Patráš Andrej
Nad plážou 8
974 01 B. Bystrica
0905 381 362
andrej@twd.sk
Podpredseda: Radoslav Jonáš
Zavadilova 27
841 08 Bratislava
0902 488202
radoslav.jonas@gmail.com
Člen: Václavík Martin
Charkovská 7/26
036 08 Martin
0902 917 634
vaclavik@firstis.eu
Člen: Judita Sádecká

0903 678 068

sadecka@centrum.sk

Člen:

Ladislav Pompura

lpompura@monarex.sk

Člen:    
Generálny sekretár: Emil Kukurugya
SZOŠ, Junácka 6
832 80 Bratislava

0908 785 124
slovakia@orienteering.sk
aluson@gmail.com                                

SEKCIA OB

Predseda: Radoslav Jonáš
 

0902 488202
sekciaob@orienteering.sk

Člen: Veronika Vachová

0908 351 191

sekciaob@orienteering.sk

Člen: Martin Jonáš

0904 817 115

sekciaob@orienteering.sk

Člen: Michal Krajčík

0904 738156

sekciaob@orienteering.sk

SEKCIA OC

Predseda: Katarína Papugová

katarina.papugova@gmail.com

Člen: Stanislava Fajtová  
Člen: Ľudovít Pažický  
Odborný konzultant: Marian Kazík 0905 263 146
marian.kzk@gmail.com

 

SEKCIA LOB

Predseda: Franko Valér
Kysak č. 403
044 81
055-6991 685 D
055-6252 226 R
055-6252 249 fax
0905 270887
franko.valer@gmail.com
Člen: Nemec Juraj
Pieninská 19
974 00 Banská Bystrica
048-4174 347 D
048-4466 318 R
048-4466 666 fax
0905 164820
juraj.nemec@umb.sk

 

SEKCIA PO (presnej orientácie)

Predseda:                                  Furucz Ján                                                  0905 281 107
janfurucz@gmail.com
Člen: Furucz Dušan  
Člen: Mikluš Marián